Política social

Páginas: 3 (625 palabras) Publicado: 23 de enero de 2010
TEXT DE PEPE ADELANTADO:
Pepe Adelantado analitza la relació que hi ha entre les polítiques socials i l’estructura de la societat.

La societat i la seva estructurització:
L’estructura social espot analitzar segons les classes socials, el gènere, les ètnies... Encara que aquesta visió reduccionista aporta entre altres problemes deixar de veure desigualtats.
Una altra opció seria analitzartota la societat, si bé tindríem una visió hol.lística, seria un procés molt més costós, difícil i segurament tampoc acabaríem de veure totes les desigualtats socials.
El mètode que proposa en PepAdelantado és l’anàlisi a partir de quatre esferes, aquestes són:
• Esfera mercantil: Inclou tot allò que fa referència a l’ intercanvi de béns o serveis amb la finalitat d’obtenir el màximbenefici.
• Esfera familiar: Inclou sobretot la feina domèstica realitzada per les dones.
• Esfera estatal: És des d’on s’organitza i es prevenen les desigualtats mitjançant la repartició de béns il’establiment de polítiques socials.
• Esfera relacional: Inclou els grups formals i informals als què la gent s’associa segons els seus interessos.
A les esferes s’hi observen diversesdesigualtats de classe, d’ètnia... que poden ser més fàcils d’identificar. Per exemple, si analitzéssim l’estructura social des de les ètnies, veuríem que hi ha un determinat nombre de persones que pateixenprecarietat laboral, però potser no es donaria importància perquè seria un fet que afectaria a la majoria. En canvi, observant l’esfera mercantil es pot observar que la majoria de persones no pateixenprecarietat laboral exceptuant un petit sector, aquest fet es pot veure com una desigualtat.
Per altra part, una persona pot incloure’s dins de diverses esferes. Poden ser persones o bé poden serfamílies, comunitats...

Les polítiques socials aplicades a l’estructura social:
Les polítiques socials es creen a l’esfera estatal i van dirigides a cobrir les necessitats bàsiques dels actors...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Politica y social
  • Politica Social
  • Politicas Sociales
  • Politicas Sociales
  • politicas sociales
  • politica social
  • politica social
  • Politica Social

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS