Prácticas de física i

Páginas: 14 (3472 palabras) Publicado: 25 de marzo de 2011
Física I – Pràctiques

1 PRÀCTICA 1 - BALANÇA

1.1 Muntage experimental Disposem del següent grup de làmines i vareta, conjuntament amb la balança de precisió. Les làmines són del mateix material, i les varetes també.

Làmina 1 Làmina 2

Làmina rectangular

Vareta Vareta rectilínia

La làmina rectangular i la vareta rectilínia ens permetran d’obtenir les densitats superficial i linialrespectivament dels seus materials. Llavors, coneixent el pes podrem calcular la superfície de qualsevol làmina que ens proporcionin del mateix material o, pel cas de la vareta, la longitud. No obstant, és necessari que els gruixos de les làmines siguin iguals al de la làmina rectangular, i el mateix aplica per a les seccions de les varetes.

Pág. 1/24

Física I – Pràctiques

1.2 Làmines1.2.1 Amidaments i densitat superficial de la làmina rectangular Els amidaments de la làmina rectangular són els següents:  Dimensions  Massa 10,5 x 4,2 ± 0,1 cm 94,1 ± 0,1 g

En conseqüència, la densitat superficial del seu material és ds = 2,13 ± 0,07 g/cm2. 1.2.2 Superfície de la làmina 1 La massa de la làmina 1 és m1 = 65,6 ± 0,1 g, de manera que la seva superfície és m1/ds = 30,8 ± 1,0cm2. 1.2.3 Superfície de la làmina 2 La massa de la làmina 2 és m2 = 106,5 ± 0,1 g, de manera que la seva superfície és m2/ds = 50,0 ± 1,6 cm2. 1.3 Vareta 1.3.1 Amidaments i densitat linial de la vareta rectilínia Els amidaments de la vareta recta són els següent:  Llargada  Massa 12,8 ± 0,1 cm 15,1 ± 0,1 g

En conseqüència, la densitat linial del seu material és dL = 1,18 ± 0,02 g/cm. 1.3.2Longitud de la vareta La massa de la vareta és mv = 118,4 ± 0,1 g, de manera que la seva superfície és mV/dL = 100 ± 2 cm.

Pág. 2/24

Física I – Pràctiques

2 PRÀCTICA 2 – ELASTICITAT D’UNA MOLLA. LLEI DE HOOKE.
2.1 Molla sola La longitud de la molla sense cap pes aplicat és 24,8 ± 0,1 cm. El muntatge experimental és el següent:

La taula presenta els resultats de l’allargament de la mollaen funció del pes:
Massa (g) 317,8 ± 0,1 419,0 ± 0,1 499,1 ± 0,1 617,0 ± 0,1 716,8 ± 0,1 Pes (N) 3,11 4,19 4,89 6,05 7,03 Allargament (cm) 11,0 ± 0,1 20,4 ± 0,1 27,5 ± 0,1 38,2 ± 0,1 47,4 ± 0,1

El càlcul del pes s’ha realitzat prenent g = 9,81 ms-2, i suposant que la precisió d’aquest valor és superior a la centéssima de ms-2. En conseqüència, la precisió en el càlcul del pes també és superiora la centéssima de N.

Pág. 3/24

Física I – Pràctiques

2.2 Dues molles en sèrie La longitud de les dues molles en sèrie sense cap pes aplicat és 53,6 ± 0,1 cm. El muntatge experimental és el següent:

La taula presenta els resultats de l’allargament de la molla en funció del pes:
Massa 217,7 ± 317,8 ± 419,4 ± 499,1 ± 617,0 ± (g) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Pes (N) 2,13 3,11 4,11 4,89 6,05Allargament (cm) 8,1 ± 0,1 26,2 ± 0,1 44,7 ± 0,1 59,2 ± 0,1 80,7 ± 0,1

El càlcul del pes s’ha realitzat prenent g = 9,81 ms-2, i suposant que la precisió d’aquest valor és superior a la centéssima de ms-2. En conseqüència, la precisió en el càlcul del pes també és superior a la centéssima de N.

Pág. 4/24

Física I – Pràctiques

2.3 Dues molles en paral·lel La longitud de les dues molles enparal·lel sense cap pes aplicat és 24,8 ± 0,1 cm. El muntatge experimental és el següent:

La taula presenta els resultats de l’allargament de la molla en funció del pes:
Massa (g) 508,2 ± 0,1 626,2 ± 0,1 725,9 ± 0,1 825,9 ± 0,1 927,8 ± 0,1 1007,1 ± 0,1 1115,0 ± 0,1 1214,7 ± 0,1 Pes (N) 4,84 6,14 7,12 8,19 9,10 9,87 10,93 11,91 Allargament (cm) 5,6 ± 0,1 11,1 ± 0,1 15,7 ± 0,1 20,0 ± 0,1 24,6 ±0,1 28,0 ± 0,1 33,3 ± 0,1 37,9 ± 0,1

El càlcul del pes s’ha realitzat prenent g = 9,81 ms-2, i suposant que la precisió d’aquest valor és superior a la centéssima de ms-2. En conseqüència, la precisió en el càlcul del pes també és superior a la centéssima de N.

Pág. 5/24

Física I – Pràctiques

2.4 Força exercida per la molla. Gràfiques de la força en funció de l’allargament. La...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Practicas Fisica I
  • Prácticas de física i
  • Trabajo Practico de Física I
  • Practica de fisica i
  • Practicas de física i
  • Practica 2 De Fisica I
  • PRACTICA I DE FISICA
  • Practicas fisica I UNED 2013

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS