Practica de laboratorio

Páginas: 4 (789 palabras) Publicado: 13 de enero de 2011
Pràctica de laboratori de fisica:

Carret sense peses al damunt (102 g):
Massa del Portapeses (g) | Força (Newtons) | T2 (s2) | Acceleració(m/s2 ) | Massa del carret. (kg) | Massa Carritoteòrica (kg) |
20 | 0,196 | 1,822 | 1,37 | 0,122 | 0,102 |
40 | 0,392 | 0,9025 | 2,76 | 0,102 | 0,102 |
60 | 0,588 | 0,8556 | 2,91 | 0,142 | 0,102 |
80 | 0,784 | 0,562 | 4,431 | 0,096 | 0,102 |100 | 0,98 | 0,5256 | 4,737 | 0,106 | 0,102 |

Carret amb una pesa al damunt (102 g + 50 g):

Massa del Portapeses (g) | Força (Newtons) | T2 (s2) | Acceleració(m/s2 ) | Massa del carret. (kg) |Massa Carrito teòrica (kg) |
20 | 0,196 | 3,515 | 0,708 | 0,256 | 0,152 |
40 | 0,392 | 1,5625 | 1,5936 | 0,206 | 0,152 |
60 | 0,588 | 1,0506 | 2,370 | 0,188 | 0,152 |
80 | 0,784 | 0,7225 |3,4463 | 0,148 | 0,152 |
100 | 0,98 | 0,6806 | 3,658 | 0,170 | 0,152 |

Gràfiques:3.2.- Càlculs:

* Per trobar les Forces:
* Hem calculat les masses del porta-pesesamb les diferents peses i l’hem multiplicat per 9,8 m/s2.
Exemple:
20 x 10-3 x 9,8 = 0,196 N

Aquest mateix càlcul ens ha estat necessari per calcular les altres cinc forçes.

* Per trobarles acceleracions:
* Hem utilitzat la següent fórmula:
x = 1 at2
2

Amb la mesura d’1,38 metres, que és des de la marca de sortida fins la marca d’arribada, i el temps alquadrat que haviem cronometrat, podem obtenir l’acceleració.

Ex:
1,38 = 1 a 1,822 a = 1,37 m/s2
2

* Per trobar la massa pràctica del carro:
* Hemfet els càlculs a partir de la pendent de la gràfica (y/x). Per tant, hem dividit les forces entre les acceleracions.

Ex:
0,196 = 0,123 Kg
1,37

Aquest càlcul, amb les diferents Forces iacceleracions, l’hem realitzat cinc cops pel carret sense pes i altres cinc cops pel carrer amb 50 g més.
Els càlculs realitzas han estat confosos en un primer instant, per la diferencia que hi...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Practica de Laboratorio: Material de Laboratorio
  • practica de laboratorio: instrumentos de laboratorio
  • Practica laboratorio
  • Practicas de laboratorio
  • Practicas de laboratorio
  • Practica De Laboratorio
  • Practica laboratorio
  • Practica De Laboratorio

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS