Practica Electricidad

Páginas: 4 (777 palabras) Publicado: 5 de junio de 2012
[pic]

Muntatge i manteniment dels sistemes hidràulic i pneumàtic

Pràctica 15

- Enunciat a)

Fer la seqüència L o laseqüència T dels apunts d'electropneumàtica.

- Components:


[pic]


Muntatge i manteniment dels sistemes hidràulic i pneumàtic


- Esquema:[pic][pic]

Muntatge i manteniment dels sistemes hidràulic i pneumàtic


- Funcionament:

Primer de tot hem fet el disseny de la practica amb l’automation Studio.
Hem connectat elcompressor a la unitat de manteniment , després de la unitat de manteniment connectem un cable de pressió a una vàlvula 5/2 amb dos solenoides que al estar activada provoca l’actuació del cilindre dedoble efecte i per tant que surti el bàstag i entri. També hi ha dos finals de cursa magnètics al cilindre. L’altre cilindre(B) es exactament igual i conté el mateix.
La part elèctrica amb un circuit de24 V el qual conte al començament del circuit un polsador anomenta M que fa la funcion de marcha que per tant, permetra la iniciació del circuit. Despres i trobem el final de carrera A0 iparal·lelament hi ha el contacto del relé (K1) que al activar el relé K1 gracies aquest contacte tindrem memòria. Abans d’activar el relé K1 i trobem el contacte del relè K2 que el trobem tancat i aixi es produeixl’activació del rele K1 que provocara l’actuació de la solenoide A+ i per tant la sortida del bàstag. Un cop activat el rele K1 un els seus contactes es tanquen i trobem el final de cursa A1 quedegut a la sortida del bàstag estara activat i paral·lelament hi ha el contacto del relé (K2) que al activar el relé K2 gràcies aquest contacte tindrem memòria. Abans d’activar el relé K2 i trobem elcontacte del relè K3 que el trobem tancat i aixi es produeix l’activació del rele K2 el qual acciona la solenoide B+ produint la sortida del segon bàstag. L’activació del relè K4 i K3 es la mateixa...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Practica De Electricidad
  • Practica de Electricidad
  • practica de electricidad
  • Practica De Electricidad
  • Practica de electricidad
  • Practica electro
  • Practicas de electricidad
  • Practica electricidad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS