Promises documental

Páginas: 5 (1059 palabras) Publicado: 14 de diciembre de 2011
Aspectes psicosocials de la identitat A partir de la pel·lícula documental Promises, de Carlos Bolado i B.Z. Goldberg

Presentació: Aquest apartat del crèdit examina breument la problemàtica de la identitat a partir de l’anusament de la lògica individual i la lògica col·lectiva (centrant l’origen de la identitat en una explicació dialèctica d’ambdós). La noció d’identitat que treballem reconeixla importància que té el context en la creació de la identitat, i alhora sosté que el subjecte interpreta les diverses situacions socials. En aquest sentit, la identitat és un procés obert de construcció de la persona, en la mesura que participa de la tensió entre el que és comú i el que és singular. Enunciat de l’activitat: Analitza, fent ús de les formulacions estudiades, els processos deconstrucció d’identitats, a través del visionat de la pel·lícula documental Promises de Carlos Bolado i B.Z. Goldberg. Reflexiona sobre els vincles existents entre la creació d'identitats a partir del sistema de categorització social i la construcció de l'altre com a enemic i la legitimació de la violència. Raona sobre les estratègies de prevenció del conflicte que es plantegen en la pel·lícula. Normesde participació:
      

Aquesta activitat es pot realitzar en grup (3 ó 5 persones) o individualment. En el cas de realitzar l’activitat en grup cal informar al professor i la seva presentació només cal que la faci un sol membre del grup. La realització de l'activitat és obligatòria per tal de seguir l'avaluació continuada L'extensió del treball no ha de sobrepassar les 1000-1500paraules. El treball s’ha de presenta en format word, identificant el fitxer amb les següents instruccions: "cognom1_nom_activitat3.doc" El document ha de dur a l'encapçalament el títol de l'activitat, el número de l'activitat i el nom de l'alumne/a o alumnes (en el cas de fer-lo en grup) Dins el document no s'ha de copiar l'enunciat, sinó que cal iniciar l'exercici directament

Criteris d'avaluació:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Resposta als enunciats de l'activitat Respecte de les indicacions de format Comprensió de conceptes Capacitat de relació entre els conceptes tractats Capacitat de reflexió i crítica Coherència global del treball Aportacions personals: articles, exemples, material complementari,

Materials que cal consultar de manera obligatòria José Ramón Ubieto, “Identidad y Segregación” El difícil conflicte que existeix en el territori de Palestina a permès que es pugui dur a terme la pel·lícula-documental de “Promises”. La vida nòmada que han dut sempre els jueus els hi ha causat en moltes ocasions desterraments, ja des de l’edat romana. Actualment trobem la zona de Palestina dividida en dos. És denominada com les dues Palestines, la Palestina àrab i la Palestina jueva,aquesta última anomenada pels jueus; Israel. En aquest documental es troben diferents nens pertanyents als dos bàndols, entrevistats individualment. Exposen la seva visió de la situació en relació a la seva experiència. Els nens exposen el seu punt de vista segons la seva cultura i la situació que viuen, mostrantnos la crueltat i la separació que és viu en un conflicte armat. Podem veure com els nensdels diferents bàndols s’odien, o si més no, discrepen sense haver tingut previ contacte entre ells. Aquest pensament o forma de pensar que tenen ha estat inculcat des de el seu entorn (família, la religió, els medis de comunicació, si en tenen...). Per tant podem parlar d'un procés d'identificació, ja que cada nen s'identifica amb la seva religió, amb un sentiment patriòtic, amb una culturadeterminada, unes vivències viscudes pels seus familiars i l'educació que se’ls hi ha implantat, per tant és una identificació suggestionada (més del que ho podríem estar nosaltres), ja que no es pròpia, sinó que està influïda pel seu entorn. Aquesta identificació tan arrelada prové de diferents factors; l'educació, és dogmàtica i religiosa, ja que aquesta no dóna la opció de conèixer altres cultures...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • documental Promises
  • Documental Promises
  • Promises, documental
  • promises
  • promise
  • Promises
  • Our Promise
  • Broken Promises

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS