Proves piagetanes

Páginas: 22 (5448 palabras) Publicado: 11 de mayo de 2010
Psicologia

1r Mestre Educació Especial
Vic, maig del 2009

Rosa Sambola i Alcobé

Sergi Palau i Mellinas

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ ........................................................................................... 2
2. ELS SUBJECTES I ELS SEUS CONTEXTS SOCIAL-ESCOLAR-FAMILIAR ............................. 3
3. MARC TEÒRIC: LA TEORIA DE JEAN PIAGET (1896 – 1980)................................... 4 i 5
1. EL PERÍODE PREOPERACIONAL .......................................................... 6, 7 i 8
2. EL PERÍODE OPERACIONAL ...................................................................... 8
4. PROVES D’AVALUACIÓ PIAGETANA .................................................................. 9
Característiques generals de l’aplicació de la Bateria deProves Piagetanes ................ 9
Hipòtesi ................................................................................................. 9
Passació de les proves de SERIACIÓ, CONSERVACIÓ I CLASSIFICACIÓ ........................ 10
SERIACIÓ .......................................................................................... 10
Valoració dels resultats obtinguts............................................................ 11

CONSERVACIÓ .................................................................................... 12

Valoració dels resultats obtinguts ............................................................ 13
CLASSIFICACIÓ ................................................................................... 14
Valoració delsresultats obtinguts ............................................................ 15
5. CONCLUSIONS .................................................................................... 17 i 18
6. BIBLIOGRAFIA ......................................................................................... 19

1. INTRODUCCIÓ

Aquest treball gira al voltant de la teoria cognitiva de Piaget, quesegurament ha estat la més estudiada i per tant la que ha donat lloc a més critiques i ampliacions teòriques. Aquesta teoria va predominar, sobretot, en els anys seixanta i setanta.

El principal objectiu d’aquesta teoria és l’estudi del nen i el funcionament de la seva ment. D’aquesta manera, es descriu i s’explica aspectes del desenvolupament basant-se en termes cognitius.

Piaget divideix eldesenvolupament del nen/a en diferents etapes: Etapa sensoriomotora (0 a 2 anys), període preoperacional concret (2 a 6-7 anys), període operacional concret (6-7 a 12 anys) i període formal (>12 anys).

En l’etapa SENSÒRIO-MOTORA, la conducta de la criatura és motora. No hi ha representació interna dels fets externs ni pensa mitjançant conceptes.

En aquest treball s’han observat tres infants; duesnenes i un nen, que reunien la característica de ser germans entre ells. La primera nena es troba en el període preoperacional (3 anys), la segona es troba a l’inici del període operacional (complerts recentment els 8 anys) i el tercer nen al final del període operacional (a finals d’any complirà els 11).

El PERÍODE PREOPERACIONAL (segona infància) es caracteritza per la formació del . Aquest ésel primer pas important en el seu desenvolupament. Això, però comporta una actitud egocèntrica davant el món, que no superarà fins al terme de la segona infància. El procés d’adaptació al món circumdant s’accelera no solament pel considerable canvi fisiològic que el nen/a experimenta, sinó també i sobretot per un factor social: el desenvolupament del llenguatge. Per altra banda, és una èpocadifícil des del punt de vista afectiu, ja que hi apareix el complex d’Èdip.

L’inici de la tercera infància també és l’inici del PERÍODE OPERACIONAL, en el que es troben el dos germans més grans, comença cap als sis o set anys amb la fase de latència i dura fins a la pubertat. Tot el període anterior ha consistit en una lenta superació de l’egocentrisme, fins a desembocar en el domini de la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Que es provida
  • Provando
  • provida
  • prova
  • Prova
  • Prova
  • Proves
  • Prova

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS