Proyecto Fin De Carrera De Arquitectura

Páginas: 34 (8382 palabras) Publicado: 8 de enero de 2013
EL LLOC

EL TERRITORI

Les Muntanyes de Prades són un espai natural força humanitzat, amb la presència d'espais d'ús agrícola i ramader, també pedreres i diverses poblacions.
La vessant sud de l'espai natural de les Muntanyes de Prades són el teló de fons del Camp de Tarragona. Dalt del cingle assolellat i boirós hi trobem una explanada i les restes d'un antic nucli de població, La Mussara,com un balcó que s'aboca al Camp i al mar.
Aquesta és la ubicació del projecte, definit al Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona com un espai d'interès paisatgístic i punt panoràmic, característica a la qual el projecte ha de fer front.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA

Sembla ser que l'orígen és islàmic, i el seu ús originari podria ser el d'hipòdrom o espai d'entrenament per als habitants del nuclide Siurana. Posteriorment, el nucli s'anà desenvolupant i s'edificà l'església i la filera de cases, però sempre envoltat d'una austeritat extrema. La fil·loxera va suposar l'inici del declivi del poble, seguit per les guerres i assalts. Ja a principis de segle XX van aparèixer els primers excursionistes, i es va començar a edificar el refugi, que mai va ser utilitzat. L'època franquista va portaruna reforestació massiva de la zona, que semblava voler esborrar el poble. Finalment la carretera, i la compra massiva de terrenys per part d'un promotor va servir perquè els últims habitants abandonéssin definitivament el poble. No obstant, als anys 80 s'hi va edificar un refugi que és ocupat permanentment, i el nucli no ha deixat d'atraure gent i activitats, al conjunt dels quals el projectepretén donar una resposta.

NORMATIVA

El planejament municipal de Vilaplana, on pertany el nucli de La Mussara, inclou l'àmbit de La Mussara dins un Pla Especial de Millora Urbana, on permet la reconstrucció de cases.
El present projecte considera mal enfocat el planejament municipal, ja que es pretén recuperar una imatge del passat que ja no existeix. En canvi, es proposa un respecte alcromatisme, a les formes, als volums, textures actuals, és a dir, la roca, el prat, la topografia, la vegetació, els marges, les terrasses de cultiu i les runes, la imatge actual de La Mussara.
La proposta no pretén treure protagonisme a les preexistències, ni sobretot a les fites actuals que són el campanar i el xalet.
Projectar sense imitar ni oblidar.

PER QUÈ UN PROJECTE A LA MUSSARA

Perl'interès en el paisatge i en la relació amb les preexistències.
Per reflexionar sobre com ha de ser un equipament (el turisme en sí, la composició arquitectònica, la sostenibilitat) en un entorn natural, lluny de la ciutat.
Reflexionar sobre quina ha de ser la intervenció arquitectònica / urbanística / funcional en un poble abandonat per evitar-ne la degradació total.ESTAT ACTUAL

ELCINGLE
La Mussara és roca, la gent es reuneix a la roca i al prat, l'edifici ha de sorgir del suport.
La topografia i les visuals són molt importants en la definició i ubicació del nou edifici.

LES RUÏNES
Les restes de les antigues construccions tornen a la terra. Les ruïnes, com la natura, estan en transformació i evolució constant. El conjunt de marges i masos conforma un jardí de pedra seca,un conjunt de ruïnes a l'estil romàntic dels jardins anglesos, caracter que es pretén conservar i potenciar.
Els marges són de pedra seca, i les edificacions són murs de paredat de pedra calcària formats per tres fulls, en aquests el full central es composa de morter i argamassa.

EL PAISATGE AGRÍCOLA
El paisatge agrícola modifica la topografia, l'aigua, la vegetació per obtenir-ne unaprofitament de forma simbiòtica amb l'entorn.

EL MARGE
El marge és l'element que transforma la muntanya és un element aprofitable i conreable.
La proposta també parteix del concepte marge per definir el nou equipament.
Els marges conformen els recorreguts, que van cosint les corbes de nivell en una xarxa de camins entrellaçats, la circulació és sempre paral·lela als marges. Els marges també...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Proyecto fin carrera
  • Planteamiento del proyecto fin de carrera
  • Proyecto fin de carrera trabajo social
  • Formato Proyecto Fin De Carrera Upv
  • Cómo afrontar la Ingeniería del Software en un Proyecto Fin de Carrera
  • Proyecto De Fin De Carrera
  • CARRERAS A FINES
  • Proyecto Fin De Carrera

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS