Rayuela

Páginas: 9 (2145 palabras) Publicado: 28 de mayo de 2009
HISTORIA DE LA LLENGUA (I)

INTRODUCCIO A LA RENAIXENÇA

Durant la segona meitat del segle XVIII s'havien produït uns canvis estructurals profunds dins la nostra societat,que van permetre que se superar l'empobriment cultural dels segles precedents i prepararen el reviscolament que es produirà en el segle següent.

La Renaixença s'inicia l'any 1833 amb l'oda La pàtria de bonaventura CarlesAribau i arriba fins 1891.

CAP A LA NORMATIVITZACIÓ

Des de la revista L'Avenç s'impulsà aquesta reforma lingüistica.
Hi havia tres problemes.El primer era la fixació de l'ortografia i la creació d'un diccionari. El segon era decidir entre dos models de llenguatge: el literari o culte iel col·loquial o popular. I el tercer el representava l'enorme influència del castellà sobre la llengua.Pompeu Fabra proposà com a model el dialecte oriental i, més en concret, el central .
L'Avenç considera aquesr dialecte >.

ELS DOS MODELS DE LLENGUATGE

D'una banda estava el moviment culturalista, eren partidaris d'una llengua acadèmica ( català acadèmic ) , molt allunyada de la llengua col·loquial.
De l'altra els defensors de la llengua col·loquial, el català que ara es parla,redactors de periòdics i sainetres.

LA RENAIXENÇA VALENCIANA

Com apunta Manuel Sanchis Guarner, la feble industrialització a les nostres terres va ser la causa que la nostra burguesia, abandonara el valencià i es castellanitzara. La burguesia valenciana es va castellanitzar a mitjan el segle XIX, i la Renaixença reduïda a un moviment d'elit intel·lectual.

Constantí Llombart va voler donar unaempenta a la nostra llengua i cultura, revitalitzant-les, però aquest intent fracassà.

LA NORMATIVITZACIÓ

El primer terç del segle XX se’n va fixar la codificación. Normativització ,necessària per a fer de la nostra una llengua de cultura.

EL CONGRÉS DEL 1906

S’inicià amb la presentación del gran projecte del mallorquín Antoni Maria Alcover, que, amb la publicación de la Lletra deconvit donava a conéixer el programa complet per a fer el que després seria el monumental Diccionari català-valencià-balear.
Aquest clima d’extraordinària adhesió a la llengua culminà l’any 1906 amb la celebración del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana.

LES NORMES ORTOGRÀFIQUES

1911 Secció Filològica de l’IEC.
La primera activitat de la Secció Filològica se centrà a resoldre elgreu problema de l’ortografia, i promulgà l’any 1913 unes Normes ortogràfiques.
Pompeu Fabra l’encarregat de l’elaboració de les Normes ortogràfiques, i havia publicat la seua Gramàtica de la llengua catalana un any abans.

LES NORMES DE CASTELLÓ

A la valència del començament del segle XX podem distinguir tres postures lingüistiques diferents. Sector cultista, format per Lo Rat Penat,líder Teodor Llorente; Populista, solucions lingüistiques castellanitzades i vulgaristzants, integrat per saineters i autors de narrativa, de revistes satíriques i polítiques. I grup minoritari d’escriptors.

Els gramàtics valencians, Josep Nebot, el pare Fullana i Lluís Revest. Dos primers mantigueren postures secessionistes. Lluís Revest, primer gramàtic valencià del segle XX que s’atreveix aafirmar la catalanitat del valencià.

CONTINUÏTAT DE LA NORMATIVITZACIÓ

DESPRÉS DE LES NORMES

Les normes signades a castelló l’any 1932, eren incompletes.
La guerra civil i la postguerra van suposar un trencament de la relació directa amb el procés normativitzador català.
Carles Salvador és autor d’una Gramàtica valenciana. Manuel Sanchis Guarner havia publicat un any abans la seuaGramàtica valenciana. Són també molt importants en aquest període els diccionaris de Francesc Ferrer Pastor.

L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

L’any 1998 fou creada l’Academia valenciana de la Llengua. Entre les competències de l’acadèmia està determinar la normativa oficial del valencià i defensar la seua denominación i la seua entitat.

ENVERS LA NORMALITZACIÓ LINGUÏSTICA

En el context...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Rayuela
  • rayuela
  • Rayuela
  • Rayuela
  • Rayuela
  • Rayuela
  • Rayuela
  • La Rayuela

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS