Respuestas examen de selectividad geografia junio 2011

Páginas: 11 (2707 palabras) Publicado: 4 de enero de 2012
Examen PAU de Geografia, Convocatòria de juny del 2011.
1- Amb es dades del Document 1 i sobre els gràfics annexos completeu els climogrames, amb tots els seus elements, seguint el model de Gaussen.

2- Analitzeu els climogrames realitzats i assenyaleu les seves característiques principals. Definiu a quin clima correspon cadascun d’ells.
Clima A:
El total anual de precipitacions delprimer clima que apareix en la taula és escàs (426,0mm anuals). Per altra banda la distribució de les precipitacions serà prou irregular, amb cinc mesos secs (gener, febrer, juny, juliol, agost, estan per davall dels 30mm de precipitacions acumulades), també cal destacar, que el major nombre de precipitacions es registren a la tardor, i que aquestes, com a conseqüència de les temperatures que esregistren en la zona climàtica que representa tan la taula com el climograma, les trobarem en forma de pluja.
En quant a les temperatures, si analitzem la seva temperatura mitjana anual (17,1 ºC), podrem afirmar que aquestes seran càlides. Per altra banda, si parem atenció a les temperatures mitjanes mensuals, podrem afirmar que l’amplitud tèrmica és típicament costanera (ja que la diferènciaentre la temperatura del mes més fred i el més càlid no supera els 15ºC). Si parem atenció a les temperatures dels mesos que es corresponen amb l’estiu, podrem observar que aquest serà calorós, i per la banda de l’hivern, aquest serà suau.
Si fem un anàlisi de l’aridesa, per la banda de l’aridesa mensual trobarem (seguint l’índex de Gaussen), un total de tres mesos àrids (la 2·tºC_>pmm). En quanta l’aridesa general, seguint l’índex de Martonne, podem afirmar que aquesta es correspondrà amb un clima semiàrid (ens dona 17,7195572).
Una volta hem completat l’anàlisi de les dades que ens apareixen en la taula, podem afirmar que aquestes representen a un clima mediterrani costaner (com per exemple el de Castelló de la plana), i, ho sabem gràcies al fet de que les precipitacions estan entre800 i 300mm anuals i la seva distribució és irregular, la temperatura mitjana anual és càlida i l’amplitud tèrmica no és mol ampla, l’hivern és suau, l’estiu és calorós, per tant podrem dir que aquesta distribució de temperatures serà típica de zones de llevant situades en la meitat nord de la península, per la banda de l’aridesa també s’ajusta amb la que podem trobar típicament en zones de climamediterrani de costa.
Gràcies a aquest anàlisi, podrem dir que la taula s’ajusta en quant a la situació geogràfica d’aquest, a un clima mediterrani marítim, situat en la meitat nord de la península a la zona de llevant a la costa de la mediterrània.
Per últim podem afirmar que aquest tipus de clima influirà notablement en el medi de forma que, per causa d’aquest, trobarem una vegetació i unpaisatge vegetal determinat, un tipus de sol concret, i una activitat humana que també es veurà afectada per aquest.
En quant als elements naturals influenciats per aquest tipus de clima, trobarem la presència del bosc perennifoli (format per l’alzina, la surera i el pi), i el matoll (on pareixerà la màquia, la garriga, o, l’estepa), en quant al sol, en la zona que representa la taula, trobarem unsol de clima mediterrani. Per la banda de la influència humana, trobarem que hi haurà una mica d’escassetat de recursos hídrics, però que com a conseqüència del bon clima característic d’aquesta zona, aquesta veurà afavorida el seu creixement econòmic gràcies al turisme i a la inclinació de les persones de viure en zones amb un clima més favorable.
Clima B:
El total anual de les precipitacionsdel segon clima que ens apareix en la taula podem dir que és mol abundant (1245,0mm), a més, la seva distribució al llarg de l’any és regular, ja que no té cap mes sec, l’estació que registra unes majors precipitacions és la tardor, i si observem les temperatures mitjanes mensuals de la taula podrem afirmar que generalment les precipitacions que es produiran seran en forma de pluja.
En quan a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Examen Selectividad Extremadura Junio 2011
  • Examen Selectividad 2011 Ctm
  • Examen Filosofia de Descartes Selectividad. Junio 2010
  • Examen Quimica Selectividad Castilla Leon Junio 2014
  • Examen selectividad ctma septiembre 2011 andalucia
  • Examen Geografía Junio
  • Exámen Selectividad Cataluña Geografía
  • Geografia selectividad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS