Resumen 1r capitulo principios de economia

Páginas: 5 (1049 palabras) Publicado: 8 de diciembre de 2010
Microeconomia

Bloc 1

Conceptes bàsics d'economia:

Economia: en greg significa "el qui administra la llar". A la llar com a l'esconomia es decideix qui treballa, quins bens i quants han de ser produïts, quins recursos han de ser utilitzats en la producció, el preu del que es ven...

La societat i els recursos escassos: És important l'administració dels recursos ja que són escassos.Parlem d'escàs ja que els recursos són limitats i la producció no és suficient per a satisfer els desitjos de la gent. L'economia estudia com administrar aquests recursos escassos.

Presa de decisions:
1) Enfrontament disjuntives:
Escollir quelcom significa descartar una alternativa. Per exemple: oci o feina, alimentació o roba, eficiencia (la societat obté el màxim dels seus recursos escassos)o equitat (els beneficis es distribueixen equitativament entre membres de la societat)
2) El cost és alló a que es renuncia per tal d'aconseguir el que es vol.
Per a decidir cal comparar els costs amb els costs de les alternatives. El cost d'oportunitat és allò que sacrifiquem per a obtenir el resultat desitjat. Molts esportistes professionals esculleixen saltar l'universitat per a dedicar-sea la carrera esportiva, el cost de l'educació és més elevat que el de la carrera esportiva.
3) Les persones racionals pensen en termes marginals:
Ens referim a persona racional per parlar d'algú que lluita per a assolir els seus objectius i a termes marginals per a fer referencia a petits ajustos adicionals d'un pla d'acció. Una persona pot preferir els diamants a l'aigua però en el momenten que s'estigui morint de set i li fagin triar quia opció vol es quedarà amb alló que el salvi de morir de set. La gent pren decisions comparant costos i beneficis al marge.
4) Els individus responen als incentius:
Els canvis marginals en costos i beneficis motiven a la gent a reaccionar (per exemple el canvi de preus d'un mateix producte pot fer que els individus es decideixin a consumir-lo).La decisió d'una alternativa o una altra es produeix quan els beneficis al marge són més grans que els costos al marge.
5) El comerç pot millorar el benestar de tothom.
Generalment no és així però podria ser-ho. Sovint l'empresari s'enriqueix mentre que els treballadors tenen unes condicions laborals i sous pessims. Per a aquesta gent l'alternativa a aquesta explotació és encara pitjor,simplement no tenir feina i morir de gana.
La gent es beneficia de les seves habilitats per a comerciar però en general hi ha competencia. La competencia genera beneicis per l'intercanvi.
6) Els mercats són un bon mecanisme per a organitzar l'activitat econòmica.
Una economia de mercat és una economia que distribueix els recursos a través de decisions descentralitzades de moltes empreses ifamilies.
Adam Smith va observar que les empreses i famílies es guien per una mà invisible. Observen el preu i beneficis i inconscientment tenen en compte els costos socials de les accions, En conseqüencia els preus guien a la gent.
Exemple: el govern fixa els preus de l'habitatge- es venen pocs pisos- els productors no tenen beneficis - fi del mercat d'habitatge.
7) L'Estat pot millorar elsresultats del mercat.
L'Estat assegura el dret a propietat és a dir: quelcom és teu, ho pots utilitzar quan tu vulguis i ningú té dret a treure-t'ho.
Hi ha devallades del mercat (market failure). El mercat falla a l'hora de distribuir els seus recursos eficientment. Llavors, el govern hi pot intervenir. Aquestes devallades poden ser causades per factors externs, és a dir, per l'impacte de lesaccions d'una persona pel benestar d'una altra i pel poder de mercat, que és la capacitat d'una empresa a influir en el preu del mercat.
8) El nivell de vida d'un païs depén de la seva capacitat de produir bens i serveis.
Una cosa és la producció de bens i serveis que ofereix una riquesa general i una altra el pas següent que és la repartició d'aquesta.
El nivell de vida pot ser medit de dues...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Resumen de capítulo Principios de economía Mankiw
  • resumen capitulo 5 Principios de Economia
  • Resumen Principio de Economia, capitulo 1, gregory mankiw
  • Resumen Capítulo 11 Principios De Economía G. Mankiw
  • resumen del libro principios de economia capitulo 1
  • Principios De Economia Capitulo 15
  • Principios de la economia segundo capitulo
  • Capitulo 6 Principios De Economia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS