resumen expansion imperio romano, galego

Páginas: 4 (784 palabras) Publicado: 24 de octubre de 2014
A EXPANSIÓN DO IMPERIO ROMANO

A expansión de Roma comezou, como é de suponer, cara a península Itálica. A cidade de Lacio tras vencer aos seus ex aliados latinos e aos sanitas, dominou Italia.En plena expansión, os galos chegaron a Italia e apoderáronse das terras chas do Po. Sobre o ano 400 a.C. a cidade decidiu lanzar un exercito para frealos pero este fracasou. A pesar diso, os galosacabaron retirándose pero Roma e a suas xentes quedaron nun gran estado de humillación. Anos depois, as guerras samnitas enfrentaron aos sanitas contra a república romana para ter o control de Italiacentral. Posteriormente, Roma intentou apoderarse de Sicilia e en consecuencia a isto, entraron nas chamadas Guerras Púnicas. Durante os anos 215 e 168 a.C. Roma enfrentouse a Macedonia polo dominiodo mar Exeo; a estas guerras chamóuselles guerras macedónicas. Na guerra das Galias, os romanos puxeron fin á resistencias dos galos. Despois das guerras contra os Dacios entre os anos 101 e 106, eas guerras contra os partos entre 113 e 117, Roma chegou a súa máxima expansión. Así se completou o que chamamos expasión do imperio romano ou o proceso de romanización.
A EXPANSIÓN DO IMPERIO ROMANOA expansión de Roma comezou, como é de suponer, cara a península Itálica. A cidade de Lacio tras vencer aos seus ex aliados latinos e aos sanitas, dominou Italia. En plena expansión, os galoschegaron a Italia e apoderáronse das terras chas do Po. Sobre o ano 400 a.C. a cidade decidiu lanzar un exercito para frealos pero este fracasou. A pesar diso, os galos acabaron retirándose pero Romae a suas xentes quedaron nun gran estado de humillación. Anos depois, as guerras samnitas enfrentaron aos sanitas contra a república romana para ter o control de Italia central. Posteriormente, Romaintentou apoderarse de Sicilia e en consecuencia a isto, entraron nas chamadas Guerras Púnicas. Durante os anos 215 e 168 a.C. Roma enfrentouse a Macedonia polo dominio do mar Exeo; a estas guerras...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Imperio Romano Y La Expansión Del Islam
  • etapas de expansión del Imperio Romano
  • Comentario Mapa De Expansion Del Imperio Romano
  • resumen del imperio romano
  • Resumen imperio romano
  • Resumen De El Imperio Romano
  • Resumen Imperio Romano
  • imperio romano resumen

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS