Revolta cubana

Páginas: 3 (696 palabras) Publicado: 3 de febrero de 2012
INSURRECCIÓ CUBANA


Durant el segle XIX les grans potències europees com França o Gran Bretanya van caracteritzar-se per ser grans imperis colonials icomercials. Per altra banda Espanya no va tenir la mateixa sort ja que va perdre diverses colònies del gran imperi americà que s’havien aconseguit des de finals del segle XV. Així, després de revolucionsliberals a l’Amèrica espanyola en el primer terç del segle XIX per part dels criolls José de Sant Martí, Simón Bolivar, Agustin Iturbide), les colònies espanyoles van alliberar-se creant nombrososEstats independents. Després d’això només Cuba i Puerto Rico estarien baix el poder de l’imperi espanyol. Així mateix es va iniciar la Guerra de Cuba, també anomenada Guerra dels 10 anys. AleshoresEspanya estava governada per Amadeu de Savoia, qui no estava gaire recolzat per la població.


Els indígenes de Cuba varen tenir diferents raons per revoltar-se. En primer lloc Cuba havia sofertdiferents crisis econòmiques que havien marcat molt el comerç i la població. Així i tot Cuba tenia dues parts molt diferenciades econòmicament, la part occidental estava més desenvolupada, cosa que feiaque els de la part oriental s’arruïnessin. A més, el regne espanyol imposava una alta quantitat de tributs i controlava molt el comerç d’aquest país. Encara així, Espanya feia ús dels recursos ibeneficis de l’illa gastant-los en temes bèl·lics, cosa que empitjorava encara més l’economia i sotmetia totalment els criolls al poder econòmic del regne espanyol. Per si encara era poc, als cubans no elshi era permès ocupar càrrecs públics ni reunir-se sense supervisió militar. Així mateix els indígenes d’allà no podien crear partits polítics ni tenien llibertat de premsa. Per altra banda existial’esclavitud, cosa que frenava el desenvolupament de l’illa (no hi havia treballadors qualificats) i demostrava la gran divisió de classes que hi havia. També cal destacar que Cuba tenia molt poca...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • dia revolt
  • Cubanos
  • La Cubana
  • Cubana
  • Los cubanos
  • Cubanos
  • cubanos
  • Sonar En Cubano

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS