Riscos

Páginas: 3 (612 palabras) Publicado: 31 de mayo de 2011
Estudi Sistema Terra i Medi Ambient
! Medi Ambient: "Conjunt de components físics, químics, biològics i socials capaços de causar efectes directes o indirectes, en un termini curt o llarg, sobre elséssers vius i les activitats humanes".

Sistema Antròpic i Processos del Sistema Terra
! El sistema antròpic (l’espècie humana) interacciona amb els diferents processos naturals ja que:
< Ocupael territori on tenen lloc els processos terrestres, provocant situacions de perill per a ell mateix. < Aprofita els recursos generats pels processos naturals. < Provoca situacions que en que alteraels processos naturals.

Processos i Riscos.
! Processos. Accions dinàmiques que es formen com a conseqüència de l’alliberament o transformació d’energia. ! Riscos. Un risc mediambiental esprodueix per la interacció dels processos del medi amb l’ésser humà o els seus bens o recursos. ! Risc natural és la possibilitat que una determinada zona pugi patir modificacions com a resultat delfuncionament d’un procés natural, i com a conseqüència d’aquests canvis quedin afectades de forma important les activitats antròpiques.

Sistema natural

Processos

Alteracions Impactes Risc induïtRisc

Interaccions

SISTEMA ANTRÒPIC

Risc
! Processos. Accions que es formen com a conseqüència de l’alliberament o transformació d’energia (moviments de massa i energia).
< Es produeixen deforma gradual, i amb taxes d’alliberament d’energia que no suposen problemes greus per a la humanitat. < Quan la magnitud del procés és molt superior a la normal es produeixen les catàstrofesSituacions de Perill

Danys (pèrdues)

Classificació Riscos

Classificació Riscos
! !

Riscos naturals Els que es produeixen pel funcionament de la
naturalesa sense intervenció de l’home.

iaquesta alteració provoca el desencadenamente nous processos el resultat dels quals escapa del control humà, o són de correcció molt difícil. Aquests nous processos quan afecten els bens i/o...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Risc
  • Risc
  • Maquinas risc
  • Instrucciones RISC
  • Riscos socials
  • Prevenció de riscos
  • Risc
  • Risc y sics

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS