Salud Publica

Páginas: 119 (29701 palabras) Publicado: 16 de noviembre de 2012
Recomanacions d’alimentació i activitat física per a centres d’acolliment residencial per a persones grans

Recomanacions d’alimentació i activitat física per a centres d’acolliment residencial per a persones grans

Biblioteca de Catalunya - Dades CIP
Recomanacions d’alimentació i activitat física per a centres d’acolliment residencial per a persones grans Bibliografia I. RoureCuspinera, Eulàlia, ed. II. Serra, Jaume (Serra Farró), ed. III. Abella Monreal, Dolors IV. Catalunya. Departament de Salut 1. Persones grans – Alimentació 2. Exercici per a persones grans 3. Persones grans – Salut i higiene 4. Residències de persones grans – Manuals, guies, etc. 613.2-053.9 796.41-053.9

© 2010 Generalitat de Catalunya. Departament de Salut Travessera de les Corts, 131-159Pavelló Ave Maria 08028 Barcelona www.gencat.cat/salut Edició: Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública Primera edició: Agost, 2010 Coordinació editorial: Direcció General de Salut Pública Assessorament i correcció lingüística: Secció de Planificació Lingüística del Departament de Salut Tiratge: 2.700 exemplars Dipòsit legal: B-34.663-2010 Disseny gràfic i maquetació: Whads- Accent, SL Fotografia: Lluís Salvadó (annex 6 - annex 7) Il·lustració: Gabi Domènech Beneyto Impressió i enquadernació: Gràfiques Alpres

2

Índex
Presentació Introducció
...............................................................................................................................................................................5................................................................................................................................................................................7

1. Perfil de les persones residents en relació amb l’alimentació i l’activitat física...............................................................................................................................................................9 2. L’alimentació en l’àmbit dels centres d’acolliment residencial per a persones grans ................................................................................................................................................ 12
2.1 Requeriments nutricionals i alimentaris en els centres d’acolliment residencial per a persones grans.......................................................................................................................... 12
• Factors que influeixen en els requeriments nutricionals .................................................................................. 12 • Recomanacions energètiques i nutricionals per a una persona gran .......................................................... 13 • Alimentació en el centre........................................................................................................................................... 18 • Dificultats específiques en el centre per assolir els requeriments generals de les persones grans ............................................................................................................................. 26 • La malnutrició en el centre...................................................................................................................................... 30 - Avaluació de l’estat nutricional ............................................................................................................................ 31 - Intervenció nutricional davant la pèrdua de pes i la desnutrició................................................................ 33 - Procediment d’actuació pràctica als centres d’acolliment ......................................................................... 35

2.2 Propostes de solucions ............................................................................................................................................ 38
• Mesures estructurals...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Salud publica
  • Salud Publica
  • Salud Publica
  • Salud publica
  • SALUD PUBLICA
  • salud publica
  • salud publica
  • salud publica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS