Sistema Educativo Español

Páginas: 12 (2914 palabras) Publicado: 26 de junio de 2013EL SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL:
SITUACIÓ ACTUAL


Grau en Pedagogia
Documentació i Comunicació CientíficaFacultat d'Educació
ÍNDEX

Pàgina
1. Paraules clau........................................................................................ 3

2.Resum................................................................................................... 4

3. El sistema educatiu espanyol: situació actual
3.1. Introducció....................................................................................................... 5
3.2. Llei Orgànica d’Educació (LOE)..................................................................... 6
3.3 L'educació enl'actualitat................................................................................... 7
3.4 El sistema educatiu finlandès: comparació amb Espanya................................. 8


4. Referències........................................................................................... 111.Paraules Clau

Educació

Sistema Educatiu Espanyol

Fracàs escolar

Llei Orgànica d’Educació


2.Resum

A tall d’introducció, hem de dir que en el present treball parlarem principalment sobre la situació actual en la qual es troba el sistema educatiu espanyol. Es farà una breu explicació sobre la Llei Orgànica d’Educació, percontextualitzar el tema, i es donarà tota una sèrie d’informació bàsica important sobre l’estructura del nostre sistema educatiu. A més a més, posarem com a exemple i per comparar un altre sistema educatiu, qualificat com un dels millors del món, i sobretot el número 1 en Europa: Finlàndia.

D’altra banda, cal dir que aquest treball no té com a finalitat fer una crítica al sistema, sinódonar informació per conèixer-lo i saber de quina manera està regulat. De la mateixa manera, ens comparem amb un altres país per extreure conclusions sobre el nostre.

Finalment, podrem observar una llista de referències on es troben tots els enllaços, llibres, articles de revistes i fins i tot apunts, etc. que hem fet servir per extreure la informació.3. El sistema educatiu espanyol: situació actual

3.1 Introducció
L'educació a Espanya està actualment regulada per la Llei Orgànica d’Educació (BOE, 2006). És un dret constitucional dels ciutadans i és obligatòria i gratuïta fins els 16 anys. Aquest sistema s'organitza mitjançant etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyança.Segons la Constitució Espanyola (BOE, 1978), el nostre sistema educatiu està format per diverses etapes:
· Educació infantil: des del naixement fins els 6 anys. S'ordena en dos cicles (de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys). La seva finalitat és ajudar en el desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels nens.

· Educació primària: des dels 6 anys fins els 12. Dividit en trescicles, comprèn 6 cursos acadèmics. Se organitza en àrees, que tindran un caràcter global i integrador. Aquests estudis es realitzaran en un Centre d'Educació Infantil i Primària (CEIP).

· Educació Secundària Obligatòria (ESO): entre els 12 i els 16 anys. Comprèn quatre cursos. Els alumnes que ho finalitzen aconsegueixen el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO). Aquest títol...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Evolución del Sistema Educativo Español
  • Sistema educativo español
  • Evolución Del Sistema Educativo Español
  • Historia del sistema educativo español
  • EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
  • El sistema educativo español-belga
  • Sistema educativo español
  • Historia del sistema educativo español

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS