Sistemas electronicos de potencia

Páginas: 15 (3691 palabras) Publicado: 28 de mayo de 2011
NOME CURSO MÓDULO CENTRO

CARLOS PARDAL MONDRAGÓN 1º C. S. SISTEMA DE REGULACIÓN E CONTROL SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS DE POTENCIA IES FERMIN BOUZA BREY

Ciclo Superior Sistemas de Regulación e Control Automáticos

S .E. P.

1. ARRANQUES DE MOTORES (TRIFÁSICOS)
1.1. ARRANQUE ESTATÓRICO POR RESISTENCIAS

Consiste en arrancar o motor baixo tensión reducida mediante a inserción deresistencias en serie cos devanados. Unha vez estabilizada a velocidade, as resistencias elimínanse e o motor acóplase directamente á rede. Durante a fase de aceleración, a tensión que se aplica ao motor é a da rede menos a caída de tensión nas resistencias para diminuír. Non é conveniente colocar máis de un grupo de resistencias para diminuír a I xa que conleva unha reducción do par de arranque, ao habermaior caída de tensión. Cálculo da resistencia estatórica: calcúlase en base á punta de corrente que non se debe superar durante o arranque ou o valor mínimo do par de arranque necesario tendo en conta o par resistente da máquina accionada.

CARLOS PARDAL

Páxina 2 de 21

Ciclo Superior Sistemas de Regulación e Control Automáticos

S .E. P.

1.2. ARRANQUE ROTÓRICO POR RESISTENCIAS

Unmotor de aneis non pode arrancar directamente, xa que provoca pontos de corrente e de par inadmisibles. É necesario que ao mismo tempo que se alimenta o estator a plena tensión de rede, se introduzan resistencias rotóricas que serán progresivamente cortocircuitadas.

1.3. ARRANQUE ESTRELA-TRIÁNGULO

Este arranque só se pode aplicar aos motores nos que os dous extremos dos tres devanados doestator teñan saída sobre a placa de bornes e nos que o acoplamento en triángulo corresponda á tensión da rede. Este procedemento consiste en arrancar o motor conectando os seus devanados en estrela, para nun segundo tempo, suprimir o acoplamento en estrela e acoplar os devanados en triángulo.

CARLOS PARDAL

Páxina 3 de 21

Ciclo Superior Sistemas de Regulación e Control Automáticos

S .E.P.

1.4. ARRANQUE POR AUTO-TRANSFORMADOR

O motor é alimentado en tensión reducida mediante un auto-transformador, o cal se pon fóra de servizo cando o arranque remate. O arranque efectuarase en tres tempos. Ao seleccionar o auto-transformador debemos indicar: - Que se trate dun auto-transformador de entreferro (a ser posible). Para evitar que durante o acoplamiento a plena tensión seproduzan fenómenos transitorios. - A punta de corrente do motor en arranque directo (indicada polo fabricante do motor). - O valor da tensión á saída con respecto á tensión de rede, en porcentaxe. - A duración da posta baixo tensión do auto-transformador e o nº de arranques por hora.

CARLOS PARDAL

Páxina 4 de 21

Ciclo Superior Sistemas de Regulación e Control Automáticos

S .E. P.

1.5.ARRANQUE PROGRESIVO

Características: - Arranque progresivo do motor. - Reducción da corrente de arranque. - Aceleración progresiva sen saltos nin sacudidas. - Adáptase facilmente ás características da máquina. - Programable no seu ciclo de arranque. - Control de aceleración e deceleración. - Gran número de arranques. - Non precisa antemento, longa duración.

1.6. ARRANQUE “PART-WINDING”

Estáformado por un devanado desdobrado en dous e en paralelo. Primeiro aliméntase o primeiro devanado e logo o segundo, sen desconectar o primeiro. Devanados normalmente conectados en estrela.

CARLOS PARDAL

Páxina 5 de 21

Ciclo Superior Sistemas de Regulación e Control Automáticos

S .E. P.

2. MOTORES DAHLANDER
2.1. PARTICULARIDADE

Disxuntores para cada velocidade ou protecciónmagnética para os dous e protección térmica para cada velocidade.

2.2. CONEXIÓN ESTRELA-DOBRE ESTRELA

Pode ser que só saque ao exterior seis bornes.

2.3. TRIÁNGULO-DOBRE ESTRELA
2.3.1. CON NOVE BORNES

CARLOS PARDAL

Páxina 6 de 21

Ciclo Superior Sistemas de Regulación e Control Automáticos

S .E. P.

2.3.2.

CON DOCE BORNES

2.4. TRES VELOCIDADES

CARLOS PARDAL

Páxina...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Sistemas electronicos de potencia
  • electronica de potencia
  • electronica de potencia
  • electronica de potencia
  • Electrónica De Potencia
  • Electrónica De Potencia
  • electronica de potencia
  • Electronica De Potencia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS