Skinner, història de la psicología

Páginas: 7 (1540 palabras) Publicado: 4 de abril de 2013
SKINNER
1. CONTEXT HISTÒRIC
·Situar l’obra i l’autor dins la seva època històrico-social i dins de la ciència psicològica. Establir les coordenades històriques, socials, polítiques, econòmiques i de pensamentintel·lectual o psicològic que tinguin relació amb el text; és a dir, que serveixin per explicar les idees del text.

-Burrhus Frederic Skinner (1904-1990)
-Professor de psicologia en diferents universitats com Minnesota, Indiana y Harvard ( desde 1947)
-1958: “Journal for the Experimental Analysis of Behavior”
-1970: famós per les seves aportacions i escrits polèmics.
-1971/1972: rebuig llibertat iautonomia

S XX CONDUCTISME COM A CORRENT DE LA PSICOLOGIA
A) conductisme CLASSIC
- autor principal: WATSON: escriu l’any 1913 "La psicologia  des del punt de vista conductista" , i 1924 "Conductismo"
-precursors:
reflexologia de Ivan Paulov ("condicionamient clàssic")
conexionisme de Thorndike ("condicionament operant": aprendre per assaig i error)
B) NEOCONDUCTISME:- es basa enWatson, però les seves postures són menys dogmàtiques i mes complexes
- entre 1930 y 1960 es desenvolupen tres corrents
a)conductisme formal : HULL (+1952) enriqueix els plantejaments de Watson juntament amb les aportacions de la filosofia positiva lògica

b)conductisme informal: molts psicòlegs van abandonar els intents de fer grans síntesis científiques lògiques i es van dedicar ainvestigacions conductistes sobre temes específics
c)conductisme radical : B.SKINNER (nascut l’any 1904 accentua el conductisme de Watson afirmant que estem depenem totalment de l’ambient

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CONDUCTISME
a) monisme físic: no dualisme ment- cos, rebutgen la existència de la ment en qualsevol forma: tan com a substancia, o entitat conceptual que controla la conductab) la conducta ha de ser tractada com a conducta observable no com una expressió d’estats inobservables

c) empirisme: la conducta es fruit de l’experiència apresa del subjecte, no de factors innats o genètics

d) associacionisme: associació entre estímuls i respostes
e) atomisme: Una molècula està composta per àtoms. La molècula, s’analitza descomponent-la i comparant-la. Aixídoncs, la conducta humana es pot analitzar científicament descomponent-la i comparant-la amb estímuls i respostes elementals

f) continuïtat filogenètica: existeix una sòlida continuïtat en la forma en que la conducta s’aprèn i mantinguda en totes les especies animals
g) positivisme: nomès és vàlid allò observable i que es pot reduir a la mida

PRINCIPALS OBRES:
·El comportamiento delos organismos (1938)

·La ciencia y el comportamiento humano (1953)

·El comportamiento verbal (1957)

·Análisis del comportamiento (1961) ( en colaboración)

·La tecnología de la enseñanza (1967)

·Walden two (1969) (novela de ciencia ficción)

·Más allá de la libertad y de la dignidad (1971)

·Acerca del conductismo (1974)

·Particulars of My Life (Autobiografía) (1976)2. CONTINGUT DEL TEXT
-Breu explicació amb paraules pròpies del que diu el text.
L’ambient és el que selecciona la conducta de l’individu.
Els individus estan condicionats per l’entorn, l’ambient i el context; per tant, no podem parlar d’home autònom en el sentit de que la seva conducta no té cap causa; sinó que aquesta està íntimament relacionada amb l’ambient.

Negació de l'homeautònom: conducta condicionada per l'ambient
La ciència de la conducta relaciona la conducta i el seu ambient; conclou amb què una persona és responsable de la seva conducta i pot ser castigada i/o recompensada en funció del seu comportament. Skinner fa especial èmfasi als reforços positius (gratificacions, admiracions, mèrits, recompenses,...) ja que considera que aquests modifiquen les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La psicologia de skinner
  • Psicología De Skinner
  • Aportes A La Psicologia De Sigmund Freud Y Skinner
  • Resumen de Psicologia e Historia de la psicologia
  • Historia de la psicologia
  • Historia de la psicologia
  • Historia De La Psicologia
  • Historia De La Psicologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS