Tecnico Superior

Páginas: 22 (5349 palabras) Publicado: 6 de enero de 2013
T.A.F.A.D. I.E.S. Violant de Casalduch Benicàssim

Metodología de la didàctica de les A.F.E. Curs 2009-10

BLOC Nº 2

Aprenentatge motor i accions motrius

U.T. 3.- FACTORS QUE INTEVENEN EN L’APRENENTATGE MOTOR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Factors lligats al subjecte. Factors lligats a la tasca. EFactors lligats al procés E-A. La transferència. L’atenció i aprenentatge. Informar per a progressar.Practicar per a progressar.

A l’hora d’analitzar el procés d’E-A de les habilitats motrius ens trobem que són molt i diferenciats els factors que, d’una manera o altra influeixen en ell, facilitant-lo o dificultant-lo. Igualment som conscients de l’enorme interrelació que existeix entre tots aquests apartats, però si s’ha optat per aquesta classificació ha segut per facilitar la comprensiód’aquest complex procés que és l’aprenentatge motor.

1. Factors lligats al subjecte.
1.1. Nivell d’activació.
Està totalment acceptat que la motivació és una condició bàsica per a l’aprenentatge. Per aprendre l’individu ha d’enfrontar-se davant una situació que l’estimule, que li produisca tensió i que li cree unes expectatives. En aquest sentit aprenem per equilibrar-nos, de tal forma que no hiha aprenentatge. sense inquietud, sense necessitat.

T.A.F.A.D. I.E.S. Violant de Casalduch Benicàssim

Metodología de la didàctica de les A.F.E. Curs 2009-10

Per altra banda uns dels defectes de la motivació és l’augment de l’estrès o ansietat que origina, i se li ha vingut nomenant nivell d’activació. En l’actualitat es parla de nivell òptim d’activació de cada subjecte per enfrontar-se acada situació d’aprenentatge. concreta, però no es pot generalitzar. Aquest nivell òptim d’activació no sols depèn de cada subjecte, sinó que depèn també dels requeriments específics de les tasques incloses en el procés d’aprenentatge. Així s’ha pogut comprovar que el nivell òptim d’activació està en relació amb la dificultat de la tasca, de tal forma que, a menor dificultat de la tasca aexecutar, major és el nivell d’activació permès; mentres que així com creix la dificultat d’aquesta, menor ha de ser el nivell d’activació si es vol aconseguir resultats màxims. Existeix un grau òptim d’activació (propi de cada subjecte i de cada execució motriu) que possibilita les millors condicions d’aprenentatge., mentres que nivells d’activació inferiors o superiors a ell, obtenen nivells inferiorsen la qualitat dels aprenentatges. Tot açò destaca la necessitat d’organitzar unes sessions d’aprenentatge motor en les que es promocione el desig d’aprendre i es valore l’esforç front al resultat; sessions en les que s’aconseguisca progressivament que nens i nenes gaudeixen practicant; que coneguen l’èxit però que aprenguen a acceptar la inestabilitat dels resultats motrius, és a dir, no sempres’aconsegueix el resultat esperat, però això no impedeix tractar d’assolir-lo; sessions en les que aprenguen a acceptar les errades com un element habitual del procés E-A i constaten els seus progressos, la qual cosa elevarà els seu sentiment de competència i millorarà el seu autoconcepte. En aquest sentit sembla adequat promocionar principalment la motivació intrínseca, amb un ús acurat de lesmotivacions extrínseques.

FONTS DE MOTIVACIÓ. CONDUCTUAL FONTS DE MOTIVACIÓ INFLUÈNCIES IMPORTANTS TEÓRICS CLAU Reforç Extrínsec Reforços, recompensa, incentius i càstigs. Skinner HUMANISTA COGNOSCITIVO APRENDIZAJE SOCIAL Reforç intrínsec Reforç extrínsec Valor de les metes, expectativa d’assolir metes Bandura

Reforç intrínsec Necessitat Creences, d’autoestima, atribucions d’èxit iautorealització i fracàs, expectatives autodeterminació Maslow Weiner i Deci Convigton

T.A.F.A.D. I.E.S. Violant de Casalduch Benicàssim

Metodología de la didàctica de les A.F.E. Curs 2009-10

1.2- Coneixements previs i la transferència d’aprenentatges.
“L’home i el seu comportament no poden entendre’s amb independència de les seues històries. Per tant, els aprenentatge. previs de l’esportista...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tecnico Superior
  • Tecnico Superior
  • tecnico superior
  • Técnico Superior
  • tecnico superior
  • Técnico Superior
  • Tecnico superior
  • Tecnico superior

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS