TEMA 1 ANTIC RÈGIM I IL

Páginas: 5 (1073 palabras) Publicado: 10 de noviembre de 2015
TEMA 1 ANTIC RÈGIM I IL·LUSTRACIÓ
1 DEFINICIÓ ANTIC RÈGIM
2 ECONOMIA AGRÀRIA. INDÚSTRIA ARTESANAL. COMERÇ
3 SOCIETAT ESTAMENTAL
4 MONARQUIA ABSOLUTA
5 LA IL·LUSTRACIÓ. IDEES PRINCIPALS. PENSADORS


1 DEFINICIÓ ANTIC RÈGIM
L’Antic Règim indica l’estructura econòmica (economia basada en l’agricultura amb escassa producció, i escàs comerç), l’estructura social (estamental basada enel privilegi) i l’estructura de govern ( Monarquia absoluta on el monarca concentrava tots els poders de l’Estat) dels segles 16,17 i 18 en Europa.
2.1 ECONOMIA AGRÀRIA
Agricultura:
L’economia de l’època era de base agrària ja que la majoria de la població es dedicava a l’agricultura. Era poc productiva a causa de l’endarreriment tecnològic i dels factors naturals.
Ja que pagaven part delsimpostos amb la pròpia collita, la mínima part que quedava era amb la que subsistien. Aleshores molts camperols vivien en la misèria.
La propietat de la terra:
Les terres pertanyien als senyor feudals o a l’església. Hi havia dos tipus de possessions:
Senyoria territorial: El senyor posseïa la propietat, els camperols treballaven eixes terres i estaven obligats a pagar un arrendament en espècie o endiners.
Senyoria jurisdiccional: El senyor posseïa el territori, exercia la justícia, nomenava càrrecs i rebia impostos i multes.
En els senyorius territorials, hi havia instal·lacions, com molins, forns i bodegues, per les que es pagava un impost de monopoli.
Els senyorius podien ser laics (pertanyents a la noblesa) o eclesiàstics (pertanyents a l’església o a monestirs)
A més de pagar unarrendament, impostos i multes, també havien de pagar el delme (un 10% de la collita) a l’església.
2.2 LA INDUSTRIA
Els gremis eren agrupacions d’artesans que controlaven tota la producció artesanal de cada ofici.
Controlaven la quantitat de matèries primàries que s’utilitzava, el nombre d’artesans que treballaven, les zones de venda, el preu, l’accés al ofici, la maquinària, etc.
Aquest controlprovocava una escassa producció industrial i evitava la competència.
2.3 EL COMERÇ
El comerç estava poc desenvolupat ja que hi havia poca producció agrícola i industrial. A més els mitjans de transport i les vies de comunicació estaven poc evolucionades
3 LA SOCIETAT ESTAMENTAL
La societat de l’Antic Règim estava basada en el privilegi. Hi havia tres estaments:
La noblesa i el clero, nopagaven impostos directes, tenien lleis i tribunals propis, ocupaven càrrecs i posseïen terres.
El tercer estat estava obligat a pagar la renda, el delme i els impostos.

En aquesta societat en la que el privilegi s’obtenia per naixement i en la que era molt difícil canviar d’estament van sorgir idees reformistes i revolucionaries que varen esclatar a França en 1789.
4 MONARQUIA ABSOLUTA
Lamonarquia absoluta és una forma de govern en la que el poder suprem està concentrat en una persona nomenada rei, emperador o príncep.
Els límits de poder del monarca eren:
La població obeïa a les autoritats locals, més properes que el rei, un sobirà al que mai veien. En el camp, els camperols obeïen als senyors feudals i en les ciutats els ajuntaments eren molt poderosos.
Hi havia una manca de controleficaç de la autoritat del monarca. Els reis promulgaven moltes lleis però eren incapaços de imposar-les.
La promulgació de certes lleis i l’ imposició de impostos devien de contar amb l’aprovació d’ assembles representatives.

5 LA IL·LUSTRACIÓ
Al segle XVIII, en l’etapa final de l’Antic Règim, es va desenvolupar una corrent de pensament denominada la Il·lustració.
Les idees principals eren:Ús de la raó com criteri de veritat front l’explicació del món basada en la religió.
La crítica com instrument de censura de la societat, la religió, el poder del Monarca, la cultura, etc.
La tolerància religiosa
L’ interès en el progrés material
L’educació per a difondre la ciència i el coneixement.
L’ interès per la ciència en general i en les ciències experimentals en particular.
CRITICA:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tema 1. el antiguo régimen
  • Tema 1. el antiguo régimen.
  • Documents de l'antic régim, reformisme i il-lustració.
  • Antic Règim
  • Antic Règim
  • Unidad I Tema 1
  • Tema I 1
  • Tema I Inventarios 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS