TEMA 5 POLIFONIA MEDIEVAL

Páginas: 29 (7237 palabras) Publicado: 5 de junio de 2015
TEMA 5. POLIFONIA MEDIEVAL

Tema 5: POLIFONIA MEDIEVAL

1

TEMA 5. POLIFONIA MEDIEVAL

INTRODUCCIÓ
1. PERIODITZACIÓ
2. ORIGEN I RAÓ DEL NAIXEMENT DE LA POLIFONIA
3. PRIMERES FORMES POLIFÒNIQUES
4. EVOLUCIÓ DE L’ORGANUM CAP EL 1100. L’ESCOLA DE SAN MARÇAL DE
LIMOGES
5. L’ESCOLA DE NOTRE DAME
5.1.Situació històrica
5.2.Fonts
5.3.Gèneros cultivats
5.3.1. Organum de Notre Dame
5.3.2. El conductus5.3.3. El motet
5.2. Notació Polifònica
6. ARS ANTIQUA
6.1. Periodització i definició
6.2. Fonts
6.3. Gèneres de l’Ars Antiqua
6.3.1. Polifonia religiosa
6.3.2. Polifonia profana
7. ARS NOVA
7.1. Situació històrica
7.2. Ars Nova: definició i característiques
7.3. Fonts
7.3.1. El Roman de Fauvel
7.3.2. El Codex Ivrea
7.4. Desenvolupament de la polifonía religiosa
7.4.1. Composició de misses7.4.1.1.Estils de composició
7.5. Autors: Guillaume de Machaut (1300-1377). La missa de Notre Dame

8. ARS SUBTILIOR (ART MÉS SUBTIL)

2

TEMA 5. POLIFONIA MEDIEVAL

INTRODUCCIÓ
L'Edat Mitjana europea és un llarg període històric en què es forja la identitat del
continent des del punt de vista polític i cultural tal com avui el coneixem. S’assisteix a la
definitiva desintegració de l'Imperi romà i la sevasubstitució per una cultura fonamentalment
agrícola que, a poc a poc, es tornarà urbana. En aquesta societat, el fenomen del sorgiment del
Cristianisme com a religió de masses és fonamental, ja que impregna tots els aspectes de la
vida, fent d'aquesta una època fonamentalment teocèntrica. L'Església serà l'autèntica institució
culta de l'època, i el llatí una llengua internacional. La gradualsecularització de la societat, el
desenvolupament de les ciutats i de les universitats, l'aparició de les llengües romàniques ... són
algunes de les línies evolutives a seguir durant aquest període, que pot considerar acabat amb
l'adveniment dels estats nacionals durant el segle XV.
En aquest context, els segles XII i XIII són els segles de l'art gòtic, les catedrals, les ciutats,
les universitats... però no cal enganyar-se buscant l'homogeneïtat en tot el període. Molts seran
els canvis i contrastos que el defineixen.
Els estudiosos han establert una analogia entre l'esplendor de l'art gòtic i l'organum: a la
força dels ritmes i el vertigen dels colors dels sons li pot correspondre sense dificultat el
centelleig de les vidrieres o l'impuls que puja fins al cel de les estructures gòtiques.En el terreny específicament musical, l'estil que s'inaugura, de caràcter internacional,
tendirà a la recerca d'una expressió desconeguda i que integrarà elements diversos. El principal
canvi serà el pas del ritme lliure al ritme mesurat -mensuratus-, en el qual es basa la nostra
música actual.
1 . PERIODITZACIÓ
Es considera l'Edat Mitjana al període comprès des del segle IV al XIV. S'hidistingeix:
- Alta Edat Mitjana: segles IV al X, que inclou el renaixement carolingi dels segles VIII al X.
- Baixa Edat Mitjana: segles XI al XIV. Es subdivideix en dos períodes :
Romànic: segles X i XI
Gòtic: segles XII al XIV
Aquest últim període (gòtic) és l'època de la polifonia medieval. En la seva evolució distingim:
- Sorgiment de la polifonia: primeres manifestacions polifòniques segles IX i X
-Època de Sant Martial i Notre Dame: 1160-1250
- Ars Antiqua : 1250-1320
- Ars Nova : 1320-1380
- Ars Subtilior : 1380-1420

3

TEMA 5. POLIFONIA MEDIEVAL

2 . ORIGEN I RAÓ DEL NAIXEMENT DE LA POLIFONIA
Segons Hoppin, el naixement de la polifonia es deu al desig d'efectuar un embelliment
musical de la litúrgia. Es pot considerar com un trop en què la nova música apareix al mateix
temps que el cant enlloc de ser afegit a aquest per mitjà de prolongacions monofòniques. Va
començar sent un acompanyament no escrit del cant pla. Es va originar i va conrear
simultàniament als grans repertoris de trops i seqüències. La seva invenció és sens dubte
l'esdeveniment més significatiu de la història de la música occidental, ja que és precisament
l'organització sistemàtica dels sons verticals el que la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Glosario temas 1- 5 historia medieval
  • Tema 5 Historia Medieval II
  • Polifonía Medieval
  • La polifonia medieval
  • la polifonia medieval
  • LA POLIFONIA MEDIEVAL
  • Polifonía Medieval
  • Tema 5

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS