TEMA 9 CIDS NUCLEICS

Páginas: 4 (852 palabras) Publicado: 10 de mayo de 2015
Tema 9: Àcids Nucleics

Àcids Nucleics: Són biomolècules orgàniques formades per carboni, oxigen, hidrogen, nitrogen i fòsfor. Són molècules acides i grans per això tenen pesosmoleculars elevats. Estan formats per nucleòtids, aquets estan formats per un nucleòsid i àcid fosfòric.
Nucleòsids: Són molècules que estan formades per una base nitrogenada i una pentosa, si lapentosa es ribosa tindrem ARN i si és desoxiribosa tindrem ADN.
Les bases nitrogenades contenen oxigen i poden ser Púriques si deriven de la Purina hi ha dos: Adenina (A) i la Guanina (G) o poden serPirimidíniques derivats de la Piridina Hi trobem: Citosina (C) – Tinina (T) - Uracil (U)

Els nucleòsids es formen quan la base nitrogenada s’uneix al carboni 1 de la pantosa mitjançant un enllaçN-glicosídic i alliberant una molècula d’aigua
(dibuix)

Nucleòtids: s’obtenen quan s’uneix 1 nucleòsid amb un àcid fosfòric mitjançant un enllaç ester, l’àcid fosfòric s’uneix al carboni 5 de lapantosa i s’allibera una molècula H2o.
Quan els nucleòtids s’uneixen sobte un àcid nucleic. La unió es fa entre un grup hidroxil (OH) del àcid fosfòric d’un nucleòtid amb un grup hidroxil (OH) del C3 de lapentosa del nucleòtid següent, l’enllaç es fòsfor diester (5’→3’) i s’allibera una molècula H2O. Hi ha nucleòtids que formen enllaços rics amb energia, quan s’uneixen amb altres grups fosfat acontinuació del que hi havia, el més conegut és l’ATP (adenosina trifosfat)
(dibuix)

Quan volem obtenir energia trenquem un enllaç del ATP per obtenir ADP. Tambéexisteixen nucleòtids que actuen com a missatgers entre la cèl·lula i l’exterior el més important és l’AMPC. Si un nucleòtid s’uneix al grup fosfat d’unaltre o d’un altre substancia pot actuar com a coenzim, el més important és el coenzim A, FAD, NAD+, NADP+.


TIPUS D’ACIDS NUCLEICS
-L’ADN està format per una pantosa que anomenem desoxiribosa....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • TEMA 9
  • Tema 9
  • Tema 9
  • Tema 9
  • TEMA 9
  • TEMA 9
  • TEMA 9
  • TEMA 9

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS