Trucco_Perlo_L1ACR1

Páginas: 2 (370 palabras) Publicado: 12 de febrero de 2016
ECONOMIA DE L’EMPRESA
LLIURAMENT 1

Un grup de joves emprenedors ha constituït una societat dedicada a l’assessorament
mediambiental i de sostenibilitat a empreses del sector de l’automòbil. Haninvertit en
la compra d’aparells de control mediambiental el 40 % dels fons aportats pels socis.
Han contractat cinc treballadors per duu a terme els anàlisis. Han obert un compte en
CAIXA SARRIA. Lamateixa institució financera els ha concedit un crèdit. El primer any
volem de començar amb uns clients que representin el 3 % del sector amb un
increment d’un 2 % durant els pròxims 5 anys. Volem obtenirdes del primer exercici
comptable els beneficis més grans possibles. L’ ubicació de l’empresa es farà en una
zona amb molts treballadors en l’atur i amb unes institucions financers amb molt malaimatge pública que estan disposades a donar facilitats de crèdit. Per posar en marxa
l’empresa i pel seu funcionament ha adquirit maquinària científica, un edifici,
consumibles necessaris i han contractattreballadors. Encara falta per pagar la meitat
de les màquines.

Es demana:
1. Quin tipus d’agent econòmic és la societat constituïda dins del flux
circular de la renda?
És una empresa.
2.L’adquisició d’aparells i la contractació de treballadors en quin tipus de
mercat es fa?
En el mercat de béns i serveis.
3. En l’obtenció de la mà d’obra (treballadors per duu a terme els anàlisis)
quins són elsfluxos reals i els fluxos financers?
Només trobem el flux real de la contractació de persones per portar a terme l’anàlisi.
4. Els aparells que compra quin tipus de capital és?
Capital fix.
5. Elsdiners dipositats en CAIXA SARRIA (tresoreria) quin tipus d’element
de l’empresa és?
Capital circulant.
6. Quin àrea de l’empresa és la que s’encarrega de gestionar l’adquisició dels
préstecs bancaris?L’administració.

7. El voler els beneficis més gran possibles quin tipus d’objectiu empresarial
és?
Objectiu econòmic.
8. Quins factors de localització es poden assenyalar?
El mercat de treball i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS