Vocabulari geografia

Páginas: 5 (1169 palabras) Publicado: 26 de febrero de 2012
VOCABULARI GEOGRAFIA TEMA 6 I 7
TEMA 6
Multinacionals: Empreses que tenen establiments productius a diversos països i que actuen amb una estratègia conjunta que es decideix a la seu central.
COC: Combustible de gran poder calorífic que s’obté de l’hulla.
Pols de desenvolupament: Zones que tenen incentius econòmics per atreure les empreses industrials.
Cadenes de muntatge: Organització de laproducció, de manera que cada treballador fa una petita operació del procés de fabricació i ha de sincronitzar-se amb l’operació anterior i posterior.
Inflació: Excés de demanda sobre l’oferta; la conseqüència és la puja de preus.
Opep: Organització de Països Exportadors de Petroli. ( Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia).
IPI: Índex de Producció Industrial, un indicador que mesura l’evolució de laindústria productiva per branques industrials, exclosa la construcció.
Reconversió: Tractament de xoc a curt termini per a indústries que es troben en crisi. Té com a objectiu reduir despeses i augmentar la competitivitat de l’empresa.
Avantatges fiscals: Disminució dels impostos o facilitats per pagar-los.
R+D: Índex que mesura la inversió en recerca i desenvolupament en relació al producteinterior brut,
Circuit integrat: Pastilla de sicili as la qual s’han connectat milers de dispositius electrònics. Són components bàsics en la fabricació de microordinadors, mòbils..
Computadora de primera generació: Computadora fabricada durant els anys 50; eren aparells enormes, molt cars i amb un consum energètic elevat.
Telemàtica: Ciència que neix de la fusió de les telecomunicacions i lainformàtica.
Fibra òptica: Filament de vidre o de material plàstic, del gruix d’un cabell, a través del qual s’envien impulsos de llum que normalment procedeixen d’un làser.
Parc tecnològic: Polígon industrial on es concentren empreses que treballen en tecnologia avançada.
Deslocalització: Moviment que fan algunes empreses i que consisteix a traslladar alguna de les seves indústries a països onels costos laborals són inferiors.
Externalitzar: Subcontractar a una empresa un procés industrial que es feia dins de l’empresa contractant.
Centre de maquinatge: Màquines controlades per ordinador que fan un gran nombre de funcions a gran velocitat.
Quota de mercat: Percentatge que una empresa té del total del mercat disponible.
Sanejar: Vendre o reduir els sectors no productius d’unaempresa.
Indústria verda: És una nova branca industrial que té com a finalitat desenvolupar tecnologies netes per a la indústria.
Pime: Terme que fa referència a la petita i mitjana empresa.
Indústria dinàmica: Indústria amb una activitat elevada i amb capacitat d’innovació notable.
Desindustrialització: Desaparició d’una bona part del teixit industrial d’un territori.
Teixit industrial: Unteixit s’obté amb encreuament de fils o fibres. En sentit figurat es parla de “teixit industrial” com del conjunt que formen les indústries amb els seus nuclis i els seus eixos.
Terciarització: Creixement del sector serveis en detriment industrial.
Desacceleració: Disminució del creixement d’una activitat econòmica.
Balança tecnològica: Comptabilitza els ingressos per exportació de tecnologia iles despeses per la compra de tecnologia estrangera.
Potencial industrial: Força i capacitat d’expansió de indústria.
Segment de mercat exportador: Fragment dels mercat internacional que domina un país.
Valor afegit: Augment de valor que experimenta un producte al llarg procés de producció i de distribució.
Bombolla Immobiliària o especulativa: Grau molt alt d’endeutament hipotecari basat enl’expectativa de revaloració dels immobles.
Índex de producció industrial (IPI): Indicador quantitatiu de la producció de béns industrials. Mesura l’evolució de la producció sense tenir en compte els preus.
Tema 7
Població activa: Població que té feina o que en busca.
Auditoria: Examen de la situació financera d’una empresa a fi de comprovar-ne la veracitat.
Recursos humans: Persones que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Vocabulario Geografía
  • Vocabulari geografia
  • Vocabulari geografia
  • Vocabulario de geografía
  • Vocabulario Geografía
  • Vocabulario Geografía
  • Vocabulario de geografía
  • vocabulario geografia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS