Vocabulari geografia

Páginas: 4 (958 palabras) Publicado: 7 de mayo de 2011
5.- POBLACIÓ

CENS
Font demogràfica d’un país en un moment determinat que ens aporta informació sobre el volum de la població d’un lloc, la seva composició per edats i sexes, l’estat civil,professió, nivell d’estudis, etc. A Espanya es realitzen cada 10 anys, amb revisions cada 5, concretament, en els anys acabats en 1. Un exemple és el cens que es va fer l’any 1981.

CICLE DEMOGRÀFIC ANTICFase demogràfica caracteritzada per una alta taxa de natalitat, un baix creixement natural anual i una elevada taxa de mortalitat (sobretot a causa d’elevada i catastròfica mortalitat infantil; iamb conseqüència, una baixa esperança de vida). Un exemple és l’expulsió d’aproximadament 100.000 jueus l’any 1492 a Espanya.

CICLE DEMOGRÀFIC MODERN
Fase demogràfica caracteritzada per una baixanatalitat (a causa de la planificació de naixements) i una baixa mortalitat (pels avanços mèdics, les millores en l’alimentacio i la higiene). En conseqüència, presenta un baix creixement natural i unaalta esperança de vida. Un exemple és l’Espanya del 1990.

CREIXEMENT REAL DE LA POBLACIÓ
És la conseqüència dels efectes del creixement natural o vegetatiu sumat o restant els efectes delsmoviments migratoris. Per calcular aquesta taxa és necessari saber la taxa del creixement vegetatiu i el saldo migratori del país o municipi. Un exemple és 8000 de creixement real si el creixement vegetatiués 5000 i el saldo migratori 3000.

EMIGRACIÓ INTERCONTINENTAL
Migració produïda entre diversos continents (migració d’espanyols a Amèrica; d’africans cap a Europa...). A Espanya cal destacar lagran emigració intercontinental durant la 2a meitat del segle XIX cap a Amèrica central i del sud. Millor si sabem qualque quantitat

MIGRACIÓ PENDULAR
Desplaçament temporal d’una persona entre el seulloc de residència i el seu lloc de treball. Solen produir-se dins les àrees metropolitanes, entre la perifèria i el centre i viceversa, relacionades amb el procés de suburbanització i la millora...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Vocabulario Geografía
  • Vocabulari geografia
  • Vocabulario de geografía
  • Vocabulario Geografía
  • Vocabulario Geografía
  • Vocabulario de geografía
  • vocabulario geografia
  • Vocabulario geografia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS