W4RE5R6TYUI

Páginas: 4 (816 palabras) Publicado: 16 de febrero de 2014
Xènia Monterde Álvarez

Bloc temàtic: L’ésser humà.
El qüestionament antropològic


1.-

a) El problema de l’home es actual, ja que tot i tenir molta mes informació avui en dia que en unpassat, moltes de les preguntes que ens formulem segueixen sense tenir resposta. Com a essers humans que som, necessitem resoldre aquestes preguntes amb urgència ,degudes a la pròpia vida, per poderprendre certes dedicions que determinaran el nostre futur.

b) S’agrupen en tres grans temes: Admiració i meravella, Frustració i desil·lusió, El negatiu i el buit.
El primer tema parla sobre lameravella i admiració que tenim davant l’univers o davant de les creacions de l’home , incloent també l’experiència religiosa.
El següent tema ens parla sobra la vida en massa, la qual no ens deixareflexionar, i només ho fem quan xoquem amb la realitat, això ens causa una certa frustració.
I l’últim tema fa referència a l’experiència del buit, que no es mes que una forma de protesta cap a lacivilització, que no fa mes que ofegar les aspiracions de l’home.

c) Les arrels més profundes del qüestionament antropològic les podem trobar per una banda en la llibertat humana, persones capacesde reflexionar. També podem trobar aquestes arrels en la convivència amb els demes, on la mort te un paper privilegiat ja que es l’estímul que mes ens fa reflexionar sobre la vida. I per acabar tambétrobem les arrels en la necessitat de trobar un significat global a la existència humana.

d) És una reflexió metòdica filosòfica que pretén aclarir els interrogants que el home es planteja. Podemtrobar dos tipus de antropologia, pel que fa la primera s’anomena ‘’animal rationale’’ ja que considera que el home pertany al món de la matèria i de la naturalesa. Pel que fa al segon tipusd’antropologia es pot classificar com a ‘’espíritu encarnado’’ on l’home es considerat com un subjecte personal que pren consciencia de si mateix.


2-. Una experiència que m’ha fet realitzar varies...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS