Xxxxxxxxxxxxxxx

Páginas: 7 (1513 palabras) Publicado: 6 de noviembre de 2009
CALENDARI ACADÈMIC PER AL CURS 2009-2010 OBERTURA DE CURS DIES NO LECTIUS 10 D’OCTUBRE DE 2009. 26 DE DESEMBRE DE 2009, 2 DE GENER DE 2010, 3 i 10 D’ABRIL DE 2010. ELS DIES FESTIUS DEL CALENDARI ACADÈMIC DE LA UV I ELS DISSABTES DE JULIOL DE 2010. 1 AL 31 D’AGOST DE 2010 FESTA PRÒPIA DE CADA CENTRE O SERVEI* DIES LECTIUS SENSE CLASSES NI EXÀMENS 28, 29 i 30 DE DESEMBRE DE 2009 4 i 5 DE GENER DE2010 6, 7, 8 i 9 D’ABRIL DE 2010 PASQUA 15 i 16 DE MARÇ DE 2010 FALLES

21 AL 26 DE SETEMBRE

• • • •

*Festa pròpia de Centre: Es recomana que la Festa de Centre siga ó el 7 de desembre de 2009 ó el 15 de març de 2010. Proves d’accés: Les dades seran fixades per la Comissió Gestora de Pau, una vegada siga desenvolupat el nou reial decret de provés d’accès. Setmana de Benvinguda: Tindrà llocprevisiblement entre el 19 i el 23 d’octubre de 2009. Eleccions: 1.- Les eleccions per a la renovació del Claustre tindran lloc el 26 de novembre. 2.- Les eleccions dels estudiants per a elegir representants als Consells de Departaments seran del 9 al 11 de desembre de 2009. PERÍODE DE CLASSES PRIMER QUADRIMESTRE SEGON QUADRIMESTRE EXÀMENS PRIMER SEMESTRE SEGON SEMESTRE COMENÇA 21 DE SETEMBRE DE2009 8 DE FEBRER DE 2010 FINALITZA 15 DE GENER DE 2010 4 DE JUNY DE 2010 SEGONA CONVOCATÒRIA 21 JUNY DE 2010 AL 2 JULIOL DE 2010 1 SETEMBRE 2010 AL 12 SETEMBRE 2010

PRIMERA CONVOCATÒRIA 18 DE GENER 2010 AL 5 DE FEBRER 2010 * 7 DE JUNY DE 2010 AL 2 JULIOL DE 2010

• •

Les juntes de centre podran proposar la realització d’exàmens per a les assignatures de curta durada els dissabtes delperíode de classes. Les propostes, que hauran de ser aprovades pel Rectorat, hauran de garantir una coordinació adequada entre les titulacions que comparteixen un mateix conjunt d’aules i minimitzar els recursos de personal involucrats. (*) Els centres podran utilitzar dues o tres setmanes per als exàmens parcials o de la primera convocatòria, segons les seues necessitats. Per a aquest curs, la setmanaoptativa, del primer semestre, será la que incluo els dies 18, 19, 20 i 21 de gener de 2010.

CONSIDERACIONS FINALS a) Qualsevol alteració específica que les juntes de centre vulguen proposar a aquest calendari haurà de ser aprovada pel Rectorat, i no podrà suposar una prolongació dels períodes de classe. La vicerectora d’Estudis informarà al Consell de Govern d’aquestes modificacionsespecífiques. b) Exàmens Parcials: Els centres que, per acord previ de les seues juntes decidisquen fer exàmens parcials per a assignatures anuals, podran utilitzar les mateixes dates que les dels exàmens del primer quadrimestre. c) Exàmens de Juny i de Setembre: Els Centres, segons les seues necessitats podran utilitzar una setmana de més per a la realització d’aquests exàmens. Aquesta ampliació caldràcomunicar-la al Vicerectorat de Estudis. Aquest calendari acadèmic afecta tant als plans d’estudi, elaborats a l’empara del reial decret 1497/1987 com als nous estudis oficials de grau i de màsters. La guia acadèmica especificarà, a més, els periodes d’avaluació, inclosos els corresponents a la presentació dels treballs de fi de màster.

APROV AT EN C ONS ELL DE G OV ERN DE 26 DE MARÇ DE 2009. ACGUV68/2009

CALENDARI ACADÈMIC DEL CURS 2009-10

Dl Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre 1 1

Dt Dc Dj 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 3 1 3 4 4 1 3 1 2

Dv Ds Dg Dl 4 2 4 1 5 5 2 4 2 3 5 3 5 2 6 6 3 1 5 3 4 6 4 1 6 3 7 7 4 2 6 4 1 5 7 5 2 7 4 8 8 5 3 7 5 2 6

Dt Dc Dj 8 6 3 8 5 9 9 6 4 8 6 3 7 9 7 4 9 10 8 5 10

Dv Ds Dg Dl 11 9 6 11 12 10 712

Dt Dc Dj 17 15 12 17

Dv Ds Dg Dl 18 16 13 18 19 17 14 19

Dt Dc Dj 23 21 18 23 20 24 24 21 19 23 21 18 22 24 22 19 24 21 25 25 22 20 24 22 19 23

Dv Ds Dg Dl 25 23 20 25 22 26 26 23 21 25 23 20 24 26 24 21 26 23 27 27 24 22 26 24 21 25 27 25 22 27 24 28 28 25 23 27 25 22 26 28 26 23 28

Dt Dc Dj 29 27 24 29

Dv Ds Dg Dl

Dt

2009

13 14 15 16 11 12 13 14 8 9 10 11 13 14...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Xxxxxxxxxxxxxxx
  • Xxxxxxxxxxxxxxx
  • Xxxxxxxxxxxxxxx
  • xXXXXXXXXXXXXXx
  • xxxxxxxxxxxxxxx
  • Xxxxxxxxxxxxxxx
  • Xxxxxxxxxxxxxxx
  • Xxxxxxxxxxxxxxx

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS