i love music

Páginas: 5 (1144 palabras) Publicado: 25 de abril de 2013
El procés de doblatge
i de l’ADR
UD6 La Veu
C8 Postproducció de so en audiovisuals

Índex
1. Fases del procés de doblatge
2. Guions de doblatge
3. Equipament tècnic
4. Tècnica

1. Fases del procés de doblatge

1. Fases del procés de doblatge
1.1. Traducció
En aquesta primera fase el traductor ha d’adaptar el text a l’idioma i compaginar-lo
amb aquelles imatges que infueixin enaspectes lingüístics. En el procés de
traducció la imatge tindrà sempre prioritat sobre la paraula.

1.2. Ajust
Consisteix en modificar la forma del guió, sense alternar-ne’n el contingut, amb la
finalitat d’adequar-lo als moviments de la boca dels actors, els canvis de pla i fora
de camp. També serà tasca de l’ajustador allargar o escurçar frases, buscar
sinònims, etc, per aconseguir unamillor sincronitació amb la imatge, sempre amb
la finalitat de que el procés de doblatge sigui transparent per a l’espectador.

1. Fases del procés de doblatge
Es pot diferenciar entre 3 tipus de sincronia:
• Sincronia de caracterització: entre la veu i la imatge d’un personatge.
• Sincronia de contingut: congruència entre la nova versió del text i la pel!lícula.
• Sincronia visual:concordança entre moviments de parla de l’actor i l’àudio.
Una altra de les funcions de l’ajustador és incloure un seguit de simbologia que
facilitin la tasca de l’actor de doblatge i el tècnic de so; alguns dels més habituals
són:
! ...

Pausa breu, que pot indicar dubte.

! /

Pausa, de màxim 5 segons.

! //

Pausa llarga, d’entre 5 i 15 segons.

! (G) Gest sonor d’un personatge:respiració audible, esbufec, etc...
! (R) Riure ó major velocitat.

1. Fases del procés de doblatge
!  (CP)

Canvi de pla.

!  (OFF) El diàleg no es troba dins del pla d’imatge.
!  (ON)

El diàleg es troba dins del pla d’imatge.

!  (A)

L’actor ha de començar a parlar abans que el personatge.

!  (DE)

El personatge que parla està d’esquenes.

!  (LLORA) El personatge plora.
! (TAP) El personatge té alguna cosa que li tapa la boca (màscara, casc, ...)
!  (S)
Indica que a la V.O. Hi ha una pausa que no ens interessa fer a la
llengua traduïda, sempre que es pugui.
!  (SS)

“Sense So”, el personatge mou la boca però no se sent res.

1. Fases del procés de doblatge
Algunes iindicacions habituals adreçades al tècnic de so:
!  (ATT) El personatge parla a través deltelèfon.
!  (ATR) El personatge parla a través de la ràdio.
!  (ATTV) El personatge parla a través de la televisió
!  (REVER) Cal afegir reverb.

1. Fases del procés de doblatge
1.3. Marcatge i Taking
El marcatge (o pautat) consisteix en fer les divisions del diàleg, amb el guió i la
pel!lícula al davant. Cadascuna de les divisions s’anomenarà take (presa), i és la
unitat de treball ques’utilitza per l’organització d’actors i tècnics.
Habitualment un take són unes 8 línies de guió si intervenen diversos
personatges, o un màxim de 5 línies si és un monòleg. Cada línia tindrà un màxim
de 60 caràcters mecanoscrits, incloent espais i signes de puntuació. Habitualment
un take no dura més de 30 segons.
Cada take tindrà un número d’identificació, per poder-lo reconèixer a l’horade la
mescla. Una pel!lícula de 90 minuts tindrà, de mitjana, entre 200 i 300 takes.

1. Fases del procés de doblatge
1.4. Direcció
El director de doblatge és el màxim responsable del procés, i té les següents
funcions:
•  Visionar prèviament l’obra.
•  Proposar els actors més adequats.
•  Proposar l’ajudant de direcció
•  Planificar amb Produció el contingut
•  Comptabilitzar els takesmodificats durant el procés
•  Dirigir artísticamen els actors
•  Supervisar la qualitat final de l’obra

1. Fases del procés de doblatge
1.5. Producció
Departament que s’encarrega de rebre el guió, contractar el traductor i seleccionar
el director.

1.6. Doblatge
Classificació de les veus en funció dels personatges que els actors poden
interpretar:
•  Nens: veus blanques,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • I love the music
  • I Love Music
  • i love music
  • I love music
  • I love music<3
  • I LOVE MUSIC
  • I love music, sing and dance
  • I Love Music

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS