L’electròlisi

Páginas: 2 (416 palabras) Publicado: 1 de noviembre de 2013
L’electròlisi 
L'electròlisi és un mètode de separació dels elements que formen un compost aplicant-los electricitat: es produeix en primer lloc la descomposició en ions, seguit de diversos efecteso reaccions secundàries segons els casos concrets.
El terme Electròlisi prové de dos radicals, electro que fa referència a electricitat i lisis que significa trencament(ruptura).
El procéselectrolític consisteix en el següent. Es dissol una substancia en un determinat dissolvent, amb efecte que els ions que creen aquesta substància estiguin en la dissolució. Se l’hi dona un corrent elèctric aun parell d'elèctrodes conductors col·locats dins la dissolució. L'elèctrode carregat negativament es coneix com a càtode, i el carregat positivament com a ànode. Cada elèctrode atrau els ions decàrrega oposada. Així, els ions positius, o cations, son atrets cap al càtode, mentre que els ions negatius, o anions, es desplacen cap l'ànode. L'energia necessària per separar els ions i incrementar laseva concentració en els elèctrodes prové d'una font elèctrica que manté la diferencia de potencial en els elèctrodes.
Per exemple en l'electròlisi del clorur sòdic, s'usa electricitat per a separarla sal en els seus components, clor i sodi.
Ànode (oxidació): 
Càtode (reducció): 
Reacció global: 


En els elèctrodes, els electrons són absorbits o emesos pels ions, formant concentracionsdels elements o compostos desitjats. Per exemple, amb l'electròlisi de l'aigua, es forma hidrogen en el càtode, ioxigen a l'ànode.
L'electròlisi no depèn de la temperatura, encara que aquesta puguiaugmentar en un procés electrolític. Per tant, l'electròlisi no està lligada als límits termodinàmics d'eficiència, i per tant en un procés electrolític, aquesta pot estar pròxima al 100%.
Enl’electròlisi es fonamenta el procés de treball de les bateries de plom usades en vehicles per arrencades i ‘alimentació dels seus circuits.
Les bateries de plom són pesants i no tenen capacitat suficient...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS