L’explotació dels més febles: el Turisme Sexual

Páginas: 17 (4123 palabras) Publicado: 9 de enero de 2014
Míriam C.P

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.


L’explotació dels més febles: el Turisme Sexual

L’objectiu del present informe és analitzar les implicacions que té el turisme sexual per les destinacions que la porten a terme. A partir de l’anàlisi d’un estudi realitzat, s’analitzaran els aspectes que engloben la demanda d’aquesta modalitat turística, amb tendència alcreixement durant els últims anys. A partir del visionat d’un vídeo, es realitzarà l’anàlisi d’un cas concret, que permetrà treure conclusions sobre els efectes que té el seu desenvolupament per a les destinacions i les poblacions locals.

Paraules clau: Turisme sexual, explotació sexual comercial, Jamaica, Birmània.

I. Introducció

Com explotació sexual s’entén qualsevol tipusd’activitat en la qual una persona o un grup de persones involucren a altres en activitats sexuals de qualsevol tipus, per satisfacció dels interessos d’altres persones o de sí mateixes, a canvi d’una remuneració econòmica o qualsevol tipus de benefici. L’explotació sexual comercial té dos modalitats principals:

a. Les relacions sexuals remunerades, que a la seva vegada té tres vies d’expressió:
a. Lademanda local,
b. El turisme sexual,
c. El tràfic de persones amb propòsits sexuals.
b. La pornografia


Pel que fa la prostitució local es defineix com la comercialització, organitzada o no, per part de nacionals o estrangers residents, d’una persona com a mercaderia sexual, és a dir, a canvi d’una remuneració en efectiu o altres formes, generalment amb intervenció d’un intermediari. Elturisme sexual és, en canvi, l’explotació sexual de persones en el seu país de residència per part d’estrangers que visiten el país en qualitat de viatgers o turistes.

En el present informe tractarem diferents aspectes que engloben el desenvolupament d’aquesta modalitat de turisme, així com també les implicacions que té a les destinacions on es porta a terme, per la seva població local ialtres.


II. El Turisme Sexual.

Segons L’Organització Mundial del Turisme (OMT), el turisme sexual es defineix cóm aquells “Viatges organitzats des de dintre del sector turístic, o des de fora del sector però utilitzant les seves estructures i xarxes, amb l’objectiu fonamental de que el turista mantingui relacions sexuals amb residents en el destí”

Per la Coalició Contra el Tràficde Dones, aquesta modalitat turística esdevé, de manera conjunta amb la prostitució local una de les formes més important de tràfic sexual de persones (el qual, segons dades de l’ONU, mou entre 5 i 7 billons de dòlars). Per tràfic sexual s’entén com el reclutament, el segrests, la transportació (dintre o fora del país), transferència o venta de persones amb finalitats de comerç i explotaciósexual.

En aquest sentit, es pot observar com el turisme sexual esdevé l’altra cara de la moneda del tràfic sexual: mentre que el segon cas es tracta de l’exportació de persones (amb objectius sexuals) des de països pobres cap a països rics, en el cas del turisme sexual són els clients els que es desplacen cap als països pobres.

En aquest sentit, cal observar que l’explotació sexual de les donesd’alguns països del Tercer Món no és quelcom nou. De fet, existeix una llarga història d’explotació sexual de les dones sota regla colonial, mentre que molts homes occidentals projectaven les seves fantasies turístiques sobre les cultures primitives. Tot i així, el gran avanç de la indústria turística està convertint aquesta classe de fantasia post-colonial en un producte de consum massiu.Pel que fa al concepte actual, els seus orígens es remunten a la dècada dels 80, principalment a destinacions asiàtiques. A l’actualitat, però, són moltes les destinacions subdesenvolupades econòmicament on es desenvolupa aquesta pràctica, que porten a terme tant persones adultes així com també, en certs casos, menors d’edat.

Entre les causes que potencien el desenvolupament d’aquesta...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Turismo sexual
  • Turismo sexual
  • Turismo sexual
  • Turismo Sexual
  • Turismo sexual
  • Turismo sexual
  • Turismo sexual
  • Turismo sexual

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS