Ñdfh

Páginas: 11 (2548 palabras) Publicado: 16 de enero de 2011
CITOLOXÍA
Estructura celular

MOMENTOS HISTÓRICOS NA OBSERVACIÓN E BIOLOXIA CELULAR

1833 Brown descubre el núcleo

Microscopio utilizado por Robert Hooke (1665)

descubre no corcho pequenas celdiñas ás que chamou células

I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense

Agulla para colocar o obxecto a observar

En 1674 Leuwenhoek observou hematías, espermatozoides, protozoos e mesmo describiuunha bacteria. Esquemas dos microorganismos obsevados por Leuwenhoek

A TEORÍA CELULAR
A teoría celular está vencellada á invención das lentes e á construcción dos microscopios que permitiron ter unha visión moi ampliada destas estructuras, podendo observar características totalmente imperceptibles ó ollo humano.

1825 Schleiden e Schwann enuncian a primeira teoría celular segundo a cal, acélula é a unidade estructural e funcional dos seres vivos, capaz de manter unha existencia propia e independente

1858 Virchow completa o postulado anterior afirmando que todas as células se orixinan a partir dunha preexistente. Actualmente, principios: a teoría celular postula os seguintes

1) Todos os seres vivos están compostos por unha ou varias células vivas. 2) As células son capaces demanterse de forma independente. 3) Cada célula procede doutra xa existente, o que permite a transmisión de caracteres dunha xeración á seguinte. 4) A célula é a unidade de vida máis pequena que existe

Durante case 50 anos a aplicación da teoría celular a todos os tecidos animais e vexetais aínda mantivo un punto de dúbida: o tecido nervioso, polo seu aparente aspecto de rede continua. O españolRamón y Cajal demostrou a individualidade da célula nerviosa e polo tanto a xeralización da Teoría celular a todos os tecidos.

Fonte: http://www.eui.upm.es/~wfa/nucleo01.pdf

Morfoloxía
A forma da célula é variada e relacionada coa función que realizan nos diferentes tecidos, algunhas teñen formas típicas, como as neuronas (células do tecido nervioso), son máis longas que anchas, e outras,como as do parénquima (un tipo de célula das plantas) e eritrocitos (glóbulos vermellos do sangue), son equidimensionais; outras, coma os leucocitos, son de forma cambiante. Moitas células cando se atopan en medio líquido tenden a tomar a forma esférica e, cando están agrupadas en grandes masas forma poliédrica.

neuronas

células sanguíneas

FORMA E TAMAÑO DAS CÉLULAS

Célulaprocariótica

Archaeas. Bacterias extremófilas

Lactobacillus bulgaricus Bacteria do yogurt

I
Células eucarióticas

Organismo unicelular ameba

Organismo unicelular ciliado

Organismos pluricelular Tecido animal (cartilaxinoso)

Organismos pluricelular

Tecidos vexetais

O Microscopio Óptico

Sistema óptico OCULAR: Lente situada cerca do ollo do observador. Amplía a imaxe doobxectivo. OBXECTIVO: Lente situada cerca da preparación que amplía a súa imaxe. CONDENSADOR: Lente que concentra os raios luminosos sobre a preparación. DIAFRAGMA: Regula a cantidade de luz que entra no condensador. FOCO: Dirixe os raios luminosos ó condensador. Sistema mecánico SOPORTE: Mantén a parte óptica. Ten dúas partes: o pe ou base e o brazo. PLATINA: Lugar onde se deposita a preparación. CABEZAL:Contén os sistemas de lentes oculares. Pode ser monocular, binocular... REVÓLVER: Contén os sistemas de lentes obxectivos. Permite, ó xirar, cambiar os obxectivos. TORNILLOS DE ENFOQUE: Macrométrico que aproxima o enfoque e micrométrico que consigue o enfoque correcto.

O Microscopio Electrónico de Transmisión (MET)

O Microscopio Electrónico de Barrido (MEB)

O MET e o MEB teñen un límitede resolución de cerca de 2 nm. Obsérvanse células mortas despois de haber sido fixadas e teñidas con ións de metais pesados.

MICROSCOPIO ÓPTICO Aumentos de ata 2500 veces A preparación é atravesada polos raios de luz As lentes son de cristal A imaxe é captada directamente polo ollo As mostras deben ter un grosor medio de 5 a 15 µm Poden observarse células vivas Permite unha visión de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS