Abrasius

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (910 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La correcta preparació de les superfícies és un dels elements clau per obtenir un òptim acabat, tant des del punt de vista estètic com funcional.
Els treballs mecànics primaris (operacions detall) i secundaris (operacions de fresat) realitzats al llarg dels processos de fabricació produeixen certes rugositats sobre la superfície degut a:
▪ L’heterogeneïtat local dels agregatscel·lulars que composen la fusta que provoquen un perfil superficial desigual
[pic]
▪ El moviment circular de les eines de tall al llarg de la mecanització que provoca una superfície ondulada[pic]
Els factors que determinen la qualitat de les superfícies són:
▪ Tipologia del substrat: duresa i cohesió de les fibres
▪ Tipologia de treball mecànic: primari o secundari
▪Velocitats de treball: velocitat d’avançament i velocitat de tall
▪ Eines de tall utilitzades: número de dents/talls/ganivetes i tipologia i tenacitat del material
Per obtenir un òptim resultat enl’acabament cal que la superfície tingui un perfil amb un nivell de rugositat “ideal” que dependrà de:
▪ Ús i destinació de l’element: mobiliari o fusteria
▪ Porositat del substrat
▪ Poder decobriment del producte d’acabat: contingut en sòlids
▪ Qualitat de les superfícies mecanitzades
Quan es mecanitza amb eines de tall amb moviment circular es forma una ona sobre lasuperfície.
[pic]
La separació de les ones equival a la distància entre l’entrada i la sortida dels talls/freses/ganivetes de l’eina.
La correcta longitud de tall (Sz) depèn de les exigències dequalitat de l’acabat de la superfície, està expressada en mil·límetres (mm) i depèn de:
Velocitat d’avançament: Va, expressada en metres per minut (m/min) Velocitat de gir de l’eix (politjaarrossegada): n, expressada en revolucions o voltes per minut (RPM, 1/min, min-1)
Número de talls/freses/ganivetes: Z
[pic]
Les longituds de pas recomanades (mm) són:
|material a treballar...
tracking img