Alzheimer

Páginas: 2 (399 palabras) Publicado: 12 de febrero de 2012
Diferencies i semblances
Plató defensa l’aristocràcia, en canvi Thomas defensa, l’absolutisme, és a dir, Critica el poder absolut del rei, la tirania absolutista, en la qual les Corts estan poc hipresents, i l'ambició de riqueses en el que el més important són els diners per sobre que altres coses i el poder dels governants, que és massa perquè en no haver democràcia el poble no era preguntat.Criticava la propietat privada, com el marxisme, i la distribució no equitativa dels béns.
Consisteix en la pau i l'enteniment entre les nacions, en què les hores de treball siguin sis horesdiàries, i que es promogui l'oci i la formació cultural, cosa molt important, el pluralisme religiós, tolerància, igualtat, llibertat i cultiu de l'esperit , que el rei no sigui tan absolutista, que lariquesa sigui distribuïda per evitar la pobresa, i sobretot la consciència abans de res. En canvi Plató L'Estat ideal, segons Plató, es compon de tres classes. L' estructura econòmica de l'Estat reposa enla classe dels comerciants. La seguretat , en els militars, i el lideratge polític és assumit pels reis- filòsofs . La classe d'una persona ve determinada per un procés educatiu que comença en elnaixement i continua fins que aquesta persona ha assolit el màxim grau d' educació compatible amb els seus interessos i habilitats. Els que completen tot el procés educacional es converteixen enreis-filòsofs. Són aquells les ments s'han desenvolupat tant que són capaços d'entendre les idees i, per tant, prenen les decisions més sàvies. En realitat, el sistema educatiu ideal de Plató està, sobretot,estructurat per produir reis-filòsofs.
Va associar les virtuts tradicionals gregues amb l'estructura de classe de l'Estat ideal. La temprança és l'única virtut de la classe artesana, el valor és lavirtut de la classe militar i la saviesa caracteritza als governants. La justícia, la quarta virtut, caracteritza la societat en conjunt. L'Estat just és aquell en el qual cada classe ha de dur a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • EL ALZHEIMER
  • alzheimer
  • alzheimer
  • Alzheimer
  • Alzheimer
  • alzheimer
  • alzheimer
  • alzheimer

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS