Cambio climatico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 20 (4827 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
DIVERSIDADE CLIMATICA

1. OS FACTORES DO CLIMA:
España carazterizase por ter unha gran diversidade de tempo atmosfericoe de climas , que é o resultado da combinacion dun amplo nº de factores e elementos climaticos. Os factores son os aspectos que exercen unha influencia permanente e inalterable sobre o clima. Poden agruparse en dos conxuntos; xeograficos e temodinamicos.

1. Osfactores xeograficos:
a) a latitude de España, situada na zona temperada do hemisferio norte, determina a existencia de dúas estacións ben marcadas ( verán e inverno), separadas por duas transicions( equinocio de primavera e outono). En Canarias, pola sua localizacion no extremo sur da zona temperada, en contacto co dominio tropical , os contrastes entre estacions son menos acentuados.Climas suavesdonde se determinan los sosticios(verano, invierno). Eso condiciona la radiacion solar , que actua de forma oblicua.La temperatura del sur mas calida que la del norte aunque en las zonas costeras muy influenciadas por el mar, lo que determina que exista que el vernao y el invierno sean mas intensos en el interior. Le norte por su situacion recibe menos radiacion.
b) Altitud: fai disminuir astemperaturas( aprox. Entre 0.5/0.6ºC por cada 100 metros de ascenso) e determina precipitacions orograficas nas ladeiras de barloventos, precipitacións ¨ocultas¨ ( escarcha e rocio) e precipitacions ¨horizontais¨(polas nubes).Temperaturas muy b ajas en el interior por su altitud yc ontinentalidad en invierno. La costa aisla el interior de la influencia del mar escepto en el sureste. Escasez delluvia en el interior y se produce el efecto föhen ( mntaña hce de pared protectora del viento)
c) Disposicion del relieve ten varias repercusions:
- os sistemas montañosos paralelos a costa frean a influencia do mar, que só penetra con claridade polo val do guadalquivir.
- A posicion( oest-lest) da maioria dos relevos montañosos, favorece a entrada de masa de aire maritimas dooeste. No obstante, o caracter macizo da peninsula fai que diminúa a súa actividade ó penetrar mo interior e que as súas tempreaturas se extremen.
- As concas pechadas das montañas, como as depresions do douro e do Ebro, teñen prcipitacions escasa( as masa de aire descargan a súa humidade nos sitemas montañosos que as bordean) e neboas frecuentes causadas polo estancamento do aire.d) Continentalidad : a influencia do mar e escasa froito da súa grande anchura, ads suas costas pouco recortdas e da existencia de relevos montañosos paralelos a costa. Este feito establece claras diferencuas entre unha estreita periferia, aberta o mar , e un nucleo de terras interiores con tendencia cliamtica continental. Pola sua parte,a influencia do mar e decisiva nos arquipielagos. Acircunstacion de que o Atlantico e mais frio co Mediterraneo tamen influe de maneira que no norte prodicese máis precipitacions e humedad. Ademais, a parte occidental de europa ¨influida polo Golf stream¨o corriente del golfo ( corriente golfo de mejico) que se carga de humedad al cruzar el atlantico, e influye elevando a temperatura a lo que corresponde por altitud.

2. Os factorstermodinámcios( factores da atmosfera que determiann o clima) son os responsables da circualción atmosférica ou sucession de mas de aire. A circulacion atmosferica esta rexida en altura `pla corrente en chorro e , en superficie, polos centros de accions, as masas de aire e as frontes

1. A circulación en altura: a corrente en chorro( jet stream)
Na zona temperada , a circulación atmosférica en alturaesta dirixida polo jet stream. Tratase dunha forte corrente de vento, de estructura tubular, que circula en direción oeste-leste entre os 9-11 km de altitude.O chorro separa as baixas presiónsque hai sobre o polo en altura.
A corrente en chorro e a responsabledo tempo en sueprficie. Este depende das variacións que experimenra a velocidade da corrente e dos desprazamentos estacionais:
a) A...
tracking img