Cine expresionista

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (853 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
מבחן בתולדות הקולנוע – יא
השאלות הן פתוחות ומורכבות משאלות גדולות (עד 30 נקודות) ושאלות קטנות יותר (עד 15 נקודות). יש לתת דוגמאות מסרטים שנצפו בכיתה או סרטים אחרים רלוונטיים במידה וצפיתם באופןעצמאי.
פרקים:
1. ראשית הקולנוע – אדיסון\לומייר, מלייס, פורטר – התפתחות השפה הקולנועית\ העריכה והסיפור.
2. גריפית – הגעה לבשלות וסטנדרטיזציה של הקולנוע המוקדם – שפה הקולנועית, אופני הפקה, אולפנים.
3. מלחמתהפטנטים והמעבר להוליווד.
4. קומדיית הסלפסטיק.
5. קולנוע אירופי אמנותי בשנות העשרים: אקספרסיוניזם גרמני, קולנוע סובייטי מהפכני, סוריאליזם צרפתי.

פרק א': (סיכום – קולנוע צרפתי ואירופי שנים ראשונות).עליכם להיות מסוגלים לשרטט את התפתחות הסיפור הקולנועי בין 1895-1903. כלומר: לאפיין את הסרטים של אדיסון ולומייר (שוט אחד, בד"כ לונג שוט, מצלמה סטטית, התרחשות כמו תאטרונית, זמן הסרט=זמן מציאות). לאצריך לדעת שמות סרטים.
המעבר למלייס: סרטים ארוכים יותר של כמה דקות ובהם תחילת עריכה. חיבור של שוטים "לומיירים" ויצירת רצף של עלילה\סיפור קווי. יש קפיצות בחלל ובזמן אבל עדיין, כאמור הסיפור הוא קווי. שם סרט:מסע לירח (1902).
בנוסף: ההמצאות הקולנועיות של מלייס – הדיסולב, סופראימפוזישין, יצירת "קסמים" וטריקים חזותיים.
פורטר: תחילת עריכה מקבילה וצולבת, שימוש בפאן וטילט, מעט קלוז אפים. הסיפור הופך מורכביותר כייוון שאפשר להציג עלילה המורכבת מכמה חוטי סיפור בו זמניים. סרט: שוד הרכבות הגדול (1903).
פרק ב (אותו סיכום)
גריפית: שכלול השפה הקולנועית והגעתה לבשלות. לקיחת כל מה שעשו קודמיו והפיכתם לשפה שיטתיתומורכבת. שימוש בשוטינג סקריפט, סטורי בורד, ברייקדאון. שימוש עקבי ומושכל בקלוזאפים להדגשת פרטים דרמטיים. הפקות גדולות בתקציבים גדולים. הגעה של הקולנוע לקהלים נוספים – ממעמד גבוה יותר. סרט: לידתה של אומה(1915).

פרק ג – אותו סיכום
הסיבות למעבר התעשיה להוליווד. מלחמת הפטנטים בין אדיסון והיוצרים העצמאיים. שנים 1905-1915.
פרק ד': (סיכום – קומדית הסלפסטיק)
קומדית הסלפסטיק. הז'אנר הקולנועי הראשון.
ישלדעת: סיבות להצלחת הסלפסטיק, המקורות החוץ קולנועים של הסלפסטיק, המאפיינים של קומדית הסלפסטיק.
צ'פלין: הכוכב הקולנועי, דמות הנווד – המאפיינים, הסיבות להצלחה, שילוב של קומדיה...
tracking img