Comentario de arte: gotico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1077 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Fem el comentari d'aquesta obra arquitectònica medieval
Al comentari ha de figurar:
(aquesta vegada prescindim de la fitxa tècnica; *vol també dir que no puntua en absolut endevinar el nom concret de l'obra")
* Anàlisi formal:
* Interpretació i valoració:
A l'anàlisi formal s'han d'assenyalar, i descriure, si és possible, tots els elements característics d'aquesta època: la tècnicaconstructiva, espais interiors que s'hi poden veure, il·luminació, l'absència o presència d'ornamentació... o trets de qualsevol altra mena, que puguem endevinar a la imatge.
A la Interpretació i valoració s'han de comentar els trets generals  de l'estil i els simbolismes que hem pogut copsar mitjançant l'observació anterior i el sentit que tot això tenia a l'època medieval, relacionant-ho amb lasocietat i la cultura. Tota la informació necessària és als Materials d'Estudi. També es pot afegir un comentari personal -raonat- sobre els valors artístics de l'obra (molt o poc representatiu de la seva època, equilibrat o desequilibrat, evocador del seu temps o no.....com sempre, no és dir només si agrada o no agrada).
------------------------------------------------------------------
Esvalorarà positivament:
- respectar l'ordre del comentari, assignant a cadascuna de les tres parts els continguts que pertoquen
- l'observació curosa de les característiques tècniques de l'obra
- raonar totes les afirmacions amb arguments provinents del material d'estudi, particularment els referents a la tècnica arquitectònica i a l'art medieval.
- una redacció coherent, estructurada en paràgrafs
-una valoració personal però basada en la relació de l'obra amb les característiques de la seva època i estil.
Es valorarà negativament:
- els comentaris incomplets o amb continguts assignats a parts que no corresponen
- les faltes ortografia i gramàtica
- una redacció basada en idees soltes
- la manca d'argumentació o referència al material d'estudi
- les informacions alienes quesubstitueixin al material d'estudi i a l'observació pròpia (poden comportar l'anul·lació de l'activitat)

Comentari

Anàlisi formal

Ens trobem davant d’una catedral gòtica característica de l’art medieval. Les catedrals gòtiques són de grans dimensions per remarcar el poder de l’església dins de les ciutats que estaven constant creixement. A més, representa la voluntat dels homes de voler apropar-sea Déu. Per aconseguir aquestes dimensions i demostrar el poder de l’església, l’arquitectura gòtica va començar a utilitzar elements interiors i exteriors que l’art romànic no usava.
Per començar, alguns d’aquests elements consistia en nombrosos contraforts i pilars que sustentaven el pes de la catedral, d’aquesta manera, s’aconseguia ampliar la planta de l’església que, continuava sent unelement religiós com era la creu, però aconseguien ampliar-la afegint-hi naus laterals amb el recolzament dels pilars. També es va crear un element arquitectònic anomenat arc boterell que suportava el sostre per la part exterior que, com els altres elements de suport, ajudava a fer magna la construcció.
Gràcies a aquests nous elements que permetien una nova estructura, es van poder incorporar a lafaçana de l’església grans finestrals i rosetons que, a més de dotar l’església amb una lluminositat celestial (us de la llum com a símbol de Déu) servien com element gràfic per explicar histories bíbliques.
Aquests nous avanços tecnològics que es van realitzar a l’art gòtic medieval permetien una nova catedral i nous elements també a l’interior.
Com ja he comentat abans, els grans finestralspermetien una gran lluminositat, ja no eren necessàries les pintures per que els vitralls ja realitzaven aquesta funció decorativa i explicativa.
Com elements arquitectònics la part interior, a diferència de l’art romànic, utilitza l’arc apuntat i la volta ogival que feia de les catedrals un interior mes gran i també ajudaven a fer arribar la lluminositat a tots els recons de la catedral....
tracking img