Comentario de arte santa sofia de constantinoble

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3072 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍNDEX
1.- Documentació general. Classificació de l’obra........................................ 3
2.- Context Històric........................................................................................... 3
3.- Comentari..................................................................................................... 6
3.1. FontGràfica................................................................................................. 6
3.2. Descripció de la tècnica............................................................................... 8
3.3. Anàlisi de la forma....................................................................................... 8
3.4. Articulació de l’espai.................................................................................... 9
4.-Anàlisi de l’estil.......................................................................................... 10
5.- Transcendència de l’obra......................................................................... 11
6.- Biografia dels autors................................................................................. 13
7.-Bibliografia................................................................................................. 14

F.21 SANTA SOFIA DE CONSTANTINOBLE
1.- DOCUMENTACIÓ GENERAL. CLASSIFICACIÓ DE L’OBRA
* Nom de l’obra: Santa Sofia de Constantinoble.
* Autors: Antemi de Tral·les i Isidor de Milet.
* Estil: Bizantí.
* Cronologia: 532-537.
* Tipus d’obra. Funció: Església. Religiosa.
* Dimensions: Rectangle de 71 x 77 m. Cúpula de 31 m(diàmetre) i 55 m (alt).
* Ubicació: Istanbul (antiga Constantinoble), Turquia.
* Estat actual: Conservació.
2.- CONTEXT HISTÒRIC
- Capital de l’Imperi romà d’Orient: Constantinoble (324), centre de poder influït per la cultura grega, es crea la litúrgia i grandiositat d’allò diví i separació amb allò humà.
- A l’orient de la Mediterrània dos imperis comparteixen el protagonisme de lahistòria medieval: l’Imperi Bizantí, hereu i successor de l’Imperi Romà d’Orient, entre els segles V i XV (395-1453), i l’Imperi Islàmic, nascut amb Mahoma en el segle VII.
- Istanbul és el nom actual de Constantinoble, ciutat anomenada primerament Bizanci i que l’any 324 l’emperador Constantí, a causa de la situació de crisi que patia l’Imperi Romà, la convertí en la capital de la part oriental,canviant-li el nom pel de Constatinopolis.
- La preponderància de la part oriental es va fer palesa quan l’emperador restablí la unitat imperial (325-327) després de la Tetrarquia, donat que en Constantinopolis s’hi desenvolupaven les activitats més notòries.
- Dioclecià (274-305) ja havia dividit l’Imperi, anteriorment, en dues parts per defensar-lo millor en front dels atacs bàrbars;posteriorment, l’emperador Teodosi reprengué de nou aquesta divisió quan l’any 395, en morir, repartí l’Imperi entre els seus dos fills, a Arcadi li assignà la part d’Orient, i a Honori l’Occidental.
- L’any 476 tingué lloc la caiguda de l’Imperi Romà d’Occident, en realitat succeí que el cap germànic Odoacre, que ja regnava a Roma, envià una missiva a l’emperador d’Orient per fer-li saber que a partir dellavors es dirigís a ell directament i no a l’adolescent emperador Ròmul August, a qui havia deposat, i qui fou l’últim emperador de l’Imperi Romà d’Occident i de la Roma clàssica.
- L’imperi Bizantí va aconseguir un ponderable desenvolupament a través de tres corrents culturals: l’hel·lenisme, l’Orient i el cristianisme (art paleocristià).
- A poc a poc, les característiques llatines quedistingiren la vida imperial foren reemplaçades per la cultura i la llengua gregues.
- Constantinoble va experimentar una formidable prosperitat econòmica, així, mentre Roma es desplomava, Constantinoble creixia, la població augmentava i es construïen edificis luxosos, decorats amb refinats productes: pedres precioses, porcellanes, perfums, seda …
- Originàriament, l’Imperi Bizantí comprenia...