Comprimir i descomprimir

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (285 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
MANUAL PER COMPRIMIR I DESCOMPRIMIR ARXIUS

• QUÉ ES UN ARXIU COMPRIMIT?
Un arxiu comprimit es un arxiu o arxius al que li hem aplicat un programa ambel qual l’hem reduït i empaquetat per al seu millor us.

• QUINS FORMATS D’ARXIUS COMPRIMITS SON ELS MÉS COMUNS?
Son els arxius ZIP, RAR i ACE.

•AMB QUINS PROGRAMES ELS OBRO?
Els arxius de formato ZIP s’obren amb el programa Winzip generalment, que el trobem a www.winzip.com
Els arxius de formatoRAR s’obren amb el programa Winrar, i el trobem a www.winrar.es

Els arxius de formato ACE s’obren amb el programa Winace, i el trobem a www.winace.com• QUAN TINC UN ARXIU D’AQUESTS, QUÉ FAIG EXACTAMENT?
Si hem descarregat un arxiu ZIP o RAR o ACE al nostre disc dur, abans de tot hem d’assegurar-nos quetenim instal·lats els programes Winzip o Winrar o Winace. Normalment, si estan instal·lats els programes, els arxius descarregats tindran un icona característic delprograma.

Fem doble clic a l’arxiu, i després de donar-li a Acceptar, a continuació busquem el botó ‘Extract’, indiquem la carpeta on volem extreure els arxius ili donem a OK.

• COM PODEM COMPRIMIR UN ARXIU O VARIS ARXIUS EN UN DE SOL?
Per crear un arxiu RAR es tan fácil com que amb el Winzip, posem el Mousesobre la carpeta que desitgem comprimir, obrim el menú contextual amb el botó dret del Mouse i cliquem sobre Add to archive amb el icona del RAR davant; ara ensapareix una finestra on podem posar el nom del arxiu, el tipus de compressió i a continuació cliquem sobre acceptar i ja tenim la nostra carpeta comprimida en un RAR.
tracking img