Dosier imagenes citologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (425 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
CITOLOGIA i HISTOLOGIA
CURS 2009-2010:

DOSSIER D’IMATGES D’ULTRAESTRUCTURA CEL·LULAR

Figura 1 Membrana plasmàtica (MET): Electromicrografia del tall de la superficie d’una cèl·lula epitelialen la qual es mostra l’aspecte d’una membrana unitària, amb dos línies separades per una banda més clara. 100.000x. (extret de: L.C. Junqueira J. Carneiro Histología bàsica)

Figura 2 Endocitosis(MET): invaginació de la membrana plasmàtica formant una vesícula coberta (CV). 40.000x. (extret de: http://www.scielo.cl/)

Figura 3 Desmosomes (MET): Electromicrofotografia d’un desmosoma que uneixdues cèl·lules en l’epidermis amb l’inserció de filaments de queratina. (extret de: ALBERTS, B. Introducción a la biología celular)


Figura 4 Unió hermètica (MET): Electromicrofotografia decèl·lules d’un epiteli en les quals s’ha introduït una petita molècula traçadora extracel·lular (tinció fosca), el traçador s’atura degut a la presencia d’una unió hermètica. (extret de: ALBERTS, B.Introducción a la biología celular)

Figura 5 Hemidesmosomes (MET): Electromicrografia de la pell on s’observa la làmina basal (LB), hemidesmosomes (fletxes) i fibres reticulars. 80.000x. (extret de:L.C.Junqueira J.Carneiro Histología bàsica)

Microvilli

Figura 6 Microvilli (MET): Electromicrografia de la regió apical d’una cèl·lula epitelial de l’intestí. Es poden observarmicrovillis amb filaments d’actina a l’interior. 45.000x. (extret de: L.C.Junqueira J.Carneiro Histología bàsica)

Figura 7 Cilis (MET): Electromicrografia de la porció apical d’una cèl·lulaepitelial ciliada. Els cilis estan tallats longitudinalment i es pot observar com s’originen des del corpuscle basal (B). També es veuen microvillis (MV). 80.000x. (extret de: L.C.Junqueira J.CarneiroHistología bàsica)

Figura 8 Nucli (MET): Electromicrografia d’un nucli. Podem veure l’heterocromatina (HC); l’eucromatina (EC). Les fletxes indiquen senyalen el nuclèol (NU). Els caps de fletxa...
tracking img