El clonatge

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1176 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
El clonatge
* Introducció:
Bé, el nostre treball parla sobre el clonatge . Començarem explicant que es el clonatge i a partir d’aquí exposarem diferents temps relacionats amb el clonatge.
* Diapositiva 2 : ( Que es el clonatge)
El clonatge és un conjunt de tècniques de laboratori que ens permet reproduir tantes vegades com vulguem un material biològic en concret: cèl·lules, ADN, etc.Podríem dir que l'acte de clonar equival al de fotocopiar, és a dir, treure moltes còpies idèntiques d'alguna cosa que ens interessa.
* Diapositiva 3: Tipus de clonació
(en funció del procediment).
Clonació natural:
* Es produeix de manera espontània (natural).
Clonació artificial:
* Resultat de la manipulació humana (artificial).
* Diapositiva 4: Tipus de clonació(segons el material a clonar)
* Clonació molecular:
* Obté còpies idèntiques d’un gen o grup de gens.
* Ex. Clonació natural: Replicació dels cromosomes durant la mitosi.
* Ex. Clonació artificial: L’ésser humà obté còpies d’un fragment de cromosoma.
* Clonació cel·lular:
* Obté còpies idèntiques d’una cèl·lula.
* Ex. Clonació natural: Mitosi deles cèl·lules eucariotes, bipartició dels bacteris.
* Clonació d’organismes:
* La majoria d’espècies actuals (excepte les unicel·lulars) es reprodueixen de forma sexual (meiosi), originant individus diferents als progenitors (no clonació).
* Però, a vegades hi ha excepcions: 0,3 % dels parts humans dóna lloc a bessons idèntics o monozigòtics (provenen d’un mateix embrió que percauses desconegudes se separa en dos donant lloc a dos individus clònics). → Clonació natural.
* Clonació artificial d’organismes:
* Consisteix a obtenir una còpia d’un organisme adult.
* Procés:
* Aïllem una cèl·lula adulta de l’organisme que es vol clonar i extraiem el nucli.
* Introduim el nucli en un òvul o un zigot al qual prèviament s’ha eliminatel nucli.
* Si aquest nou zigot manipulat es desenvolupa, donarà lloc a un clon del primer organisme (el que ha aportat el nucli).
* Ian Wilmut (1996) va ser el primer científic que va clonar un mamífer: L’ovella Dolly, que va morir per envelliment prematur als 7 anys d’edat.
* Diapositiva 5 : ovella dolly
Procés:
1. Aïllem una cèl·lula adulta de l’organisme que es volclonar i extraiem el nucli.
2. Introduim el nucli en un òvul o un zigot al qual prèviament s’ha eliminat el nucli.
3. Si aquest nou zigot manipulat es desenvolupa, donarà lloc a un clon del primer organisme (el que ha aportat el nucli).
4. Ian Wilmut (1996) va ser el primer científic que va clonar un mamífer: L’ovella Dolly, que va morir per envelliment prematur als 7 anys d’edat.* Diapositiva 6: clonatge reproductiu.
És un procés experimental destinat a produir organismes genèticament idèntics. Una de les maneres més senzilles de generar animals clònics és per divisió de l’embrió. Aquesta tècnica de clonatge simula la generació espontània de bessons.
* Diapositiva 7: clonatge terapèutic
El clonatge terapèutic permet obtenir cèl·lules mare amb l’objectiu deregenerar teixits danyats.
* Diapositiva 8: dibuix
* Diapositiva 9: cèl·lules mare.
Les cèl·lules mare són les cèl·lules primordials no diferenciades que conserven l'habilitat de diferenciar-se en altres tipus cel·lulars. Aquesta habilitat els permet d'actuar com a un sistema reparador per al cos, substituint altres cèl·lules mentre l'organisme encara és viu. Es creu que en un futur lescèl·lules mare tindran el potencial de enfrontar-se a multitud de malalties humanes essent emprades per reparar teixits específics o substituir òrgans sencers. Encara es creu, però, que caldrà molts anys més d'intensa investigació per aconseguir aquestes fites.
* Diapositiva 10: potencialitat cèl·lules mare
Les cèl·lules mare podrien ser categoritzades per la seva potencialitat, o sigui, la...
tracking img