El comienzo del fòrum 2004

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3254 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL COMENÇAMENT DEL FÒRUM 2004:

El Forum Barcelona 2004 sorgí de varies idees que es podien resumir en un objectiu comú, el qual era fer un esdeveniment on s’ajuntessin gent de totes parts del món i on es podien tractar temes d’interès mundial com el respecte entre les cultures i alhora conèixer cultures noves,trobar la fi de les guerres i a la vegada la de lacontaminació,fam,injustícies...etc.
Aquesta idea va ser representada pel president Pasqual Maragall el 1996 quan en aquells moments era alcalde de la ciutat de Barcelona. Aquesta idea fou portada a la 29ª Conferència General de la UNESCO el 1997 on va ser aprovada per unanimitat.
Cal afegir que encara que la representació d’aquesta idea la va portar Pasqual Maragall, la decisió i el veritable origen del Fòrum va ser entre aquesti un grup d’experts en diferents àmbits ( econòmics, socials i politics majoritàriament, a part dels científics arquitectura i enginyeria.) I encara que aquesta idea fos aprovada per la UNESCO el 1997, veritablement no va ser fins aproximadament entre els anys 2000-2001 que es va començar a portar a càrrec el projecte tant organitzatiu, arquitectònic i social. En aquest esdeveniment i vanparticipar el Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la UNESCO.

ASPECTES ORGANITZATIUS:

Com ja hem esmentat abans el Fòrum, organitzat per l’UNESCO i els governs d’Espanya i Catalunya més l’Ajuntament de Barcelona, es va proposar a la ciutat de Barcelona, un dels centres més importants del Mediterrani a nivell econòmic,cultural i social.
El consorci organitzador:

Quan el 27 de maig del 1999 es va crear el consorci organitzador del Fòrum Universal de les Cultures, s’encarregaven de l’organització les entitats abans mencionades. I aquest consorci es dividia en tres òrgans de govern que eren:

- L’Assemblea General
- El Consell d’Administració
- La Comissió Permanent.

Els quals eren representats de maneria igualitària per representatsde les tres administracions.

L’Assemblea General:

Estava formada per 60 membres , 20 per cada administració ( seguint la partició igualitària). Es reunia dues vegades a l’any, des de la decisió de començar el projecte, per aprovar els pressupostos i l’estat de comptes i per deixar pas o corregir les decisions preses per Consell d’Administració.

El Consell d’Administració:

Era l’òrganexecutiu del Fòrum, era format per 21 membres( set de cada administració).
El conseller delegat i el secretari general. Aquest consell dirigia políticament la tasca a fer del Fòrum i prenia les decisions. Es reunia un cop al mes.

La Comissió Permanent:

Tenia per missió prendre les decisions a nivell operatiu que se li assignaven i fer el seguiment de l’evolució de l’esdeveniment. Eraconstituïda per 3 representants de cada administració i es reunia un cop al mes.

En els aspectes que es refereixen al Fòrum, s’ha de fer notar que la organització del Fòrum, en especial l ‘Assemblea General del Consorci organitzador, va prendre com a base o com a model d’organització els Jocs Olímpics de Barcelona 1992 , per això l’Assemblea va acordar el crear la societat anònima Fòrum Universal deles Cultures Barcelona 2004 SA. Per a poder gestionar la preparació i celebració de l’esdeveniment.

L’equip de treball:

L’organització del Fòrum era formada per un equip executiu integrat per professionals que eren els responsables del disseny de l’esdeveniment i que aquest es portés a terme.
Les funciones de l’equip eren varies i completes. Entre altres, l’equip de treball establia igestionava el procés d’organització; preparava i produïa la programació dels cinc mesos de Fòrum; coordinava el treball amb les comissions assessores; informava sobre l’esdeveniment i a la vegada el promovia; aconseguia i mantenia els contactes amb els patrocinador; resolia les necessitats de serveis que tindria el Fòrum; es coordinava amb l’empresa encarregada sobre les obres del recinte i...
tracking img