El disc dur

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (925 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL DISC DUR

Un disc dur és un dispositiu que permet l'emmagatzematge i recuperació de grans quantitats de informació.
Els discs durs són el principal element de la memòria secundària d'unordinador. Es diu així en oposició a la memòria principal o RAM (memòria d'accés aleatori→Random Acces Memory)
Tant els discs durs com la memòria principal són memòries de treball (ja que varien el seucontingut en una sessió amb l'ordinador). Però les seves diferències són:
La memòria principal -és volàtil (el seu contingut s'esborra en apagar l'ordinador)
-és molt ràpida (només té componentselectrònics)
-la seva capacitat és reduïda
La memòria secundària -és no volàtil
-és menys ràpida (té components mecànics)
-és de gran capacitat
La memòria principal conté les dades utilitzades en cadamoment per l'ordinador, però ha de cercar a la memòria secundària quan necessiti recuperar noves dades o emmagatzemar permanentment les dades que hagin variat.

Elements d'un disc dur

Un disc durés una capsa hermèticament tancada, amb dos elements fonamentals:
-la unitat de lectura i escriptura
i -el disc com a tal
-La unitat de lectura i ecriptura és un conjunt de components electrònics imecànics que fan possible l'emmagatzematge i recuperació de les dades al disc.
-El disc és en realitat una pila de làmines rígides de forma circular anomenades plats coberts d'un material quepossibilita la grabació magnètica de dades.
Cada plat té dues superfícies magnètiques: la superior i la inferior. Aquestes estan formades per millions de petits elements capaços de ser magnetitzats (positivao negativament). D'aquesta manera es representen els dos possibles valors que formen un bit de informació (0 ó 1).

Funcionament d'una unitat de disc dur

Cada superfície magnètica té assignat undels capçals de lectura/escriptura de la unitat.
Hi haurà tants de capçals com a cares té el disc dur.
El conjunt de capçals es desplaça linialment des de l'exterior fins a l'interior de la...