Fetge

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (465 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
El fetge és un òrgan vital present en els vertebrats i alguns altres animals. Compta amb una àmplia gamma de funcions, incloent la desintoxicació, la síntesi deproteïnes,i la producció de substàncies bioquímiques necessàries per a la digestió. El fetge ésnecessari per a la supervivència, actualment no hi ha manera de compensarl'absència de la funció hepàtica.
Aquest òrgan exerceix un paper importanten el metabolisme i té una sèrie de funcions en el cos, inclòs l'emmagatzematge de glicogen,la descomposició delsglòbuls vermells, la síntesi de proteïnes de plasma, la producció d'hormones, i ladesintoxicació.Produeix la bilis, un compost alcalí que ajuda a la digestió a través del'emulsió de lípids. Teixits altament especialitzats del fetge regulenuna àmplia varietatde reaccions bioquímiques d'alt volum, incloent la síntesi i degradació de molèculespetites i complexes, moltes de les quals són necessàries per a les funcions vitalsnormals. [2]
Aquest òrgan és a més de ser l'organ intern més gran ( ja que l'organ mésgran és la pell que recobreix el cos sencer) és la major  glàndula del cos humà
Se situa per sota del diafragma, a l'hipocondri dret. en l'epigastri y una porció delhipocondri esquerre

Esdivideix en quatre lobuls: dret, esquerre, quadrat I de Spiegel (caudat). Separats pel ligament falciforme.
Té dues cares: antesuperior y posteinferior:el fetge està cobert totalment pel peritoneu visceral, una membrana prima, de doble capa que redueix la fricció contra altres òrgans. El peritoneu es replega sobre simateixa per formar el lligament falciforme.
El fetge per supost ha d'estar fixe I té unsquants medis de fixió: lligament falciforme, ll. Coronari, lligament triangula dret, esquerre, vena cava inferior, I l'epliplón menor o gastro hepático.

FISIOLOGIA
Gran part de la síntesid'aminoàcids.
En el metabolisme dels hidrats de carboni: 
Gluconeogènesi (la síntesi de glucosa) 
Glicogenòlisi (la degradació del glicogen en glucosa) ...
tracking img