Fitxa: el odio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (618 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
UD1 FITXA N: integració/assimilació

PEL.LÍCULA: EL ODIO

Si creieu que els 3 joves del film estan marginats o exclosos socialment feu una valoració del graud'aquesta en funció del quadre d'en Joaquim Costa.

Es podria dir, a la dimensió econòmica, es troben en situació exclusió social, ja que cap d’ells té activitat laboral coneguda, tret que la vendade droga es poguès classificar com treball precari, llavors es trobarien en zona de vulnerabilitat. Respecte a la dimensió social, tenen relacions estables, amb les seves famílies i entre els tresamics, però no tenen cap referent o model positiu, el petit entramat social que tenen no es suficientment sòlid com per superar la zona de vulnerabilitat.
Per últim a la dimensió personal no podemficar als tres en el mateix sac, ja que em sembla que l'Hubert té conviccions menys fràgils que el seus companys. Per altra banda, els seus companys, no m’atreviria a dir que no tenen conviccions, peròamb perdut la cofinança en sí mateixos i el sistema que els envolta, tot i així es trobarien més a prop de la zona de vulnerabilitat.

Analitzar els factors endògens i exògens desencadenants de lamarginació en el cas dels joves de la pel•lícula.

Factors endògens : Dificultat per unes relacions normalitzades, desviació de la conducta normalment acceptada, el consum de drogues, mancad’expectatives i confiança.
Factors exògens: L’ambient familiar i absència de models positius, manca o baixa formació, poca participació comunitària, la desocupació i l’atur, insuficient cobertura dels sistemessocials, perjudicis ètnics i racials, polítiques urbanístiques no integradores, viure en un suburbi aïllat i deixat, amb delinqüència, vandalisme, robatoris, possessió d'armes i policia corrupta.Digues quin dels personatges consideres antisocial i/o asocial, si és que creus que hi ha algun.

Asocial no crec que sigui ningú, però la conducta de tots tres està vinculada a la seva...
tracking img