Geografia

Páginas: 4 (820 palabras) Publicado: 12 de junio de 2011
Els condicionants del medi fisic
La península ibérica esta cnfigurada per n extens altipla central(la meseta) encerclat per algunes gran valls q sobren al mar o per una serie de cadenes muntanyosesq de vegades suposen barreres exteriors cnsiderables. Aquesta disposicio, conjuntament amb una altimetría peculiar, te com a resultat uuna gran diversitat regional des del punt de vista climatic iedafologic. Sobre les condicions q estableix aquest medi natural i tenintne encompte les posibilitats i les limitación, simplantes la poblacio, les infraestroctures i les activitats economiques. Abans dla RI, quan la capacitat técnica per superar els condicionants naturals era bastant escassa, les activitats economiques principals eres les relacionades amb el conreu de la trilogía mediterrania i unaramaderia extensiva.

Dualitat centre-periferia
España a la primera meitat dl s. XIX , va sofrir transformacions economiques importants i no es va industrialitzar duna manera plena. A partit del2 terç dl s, la entrada del liberalisme en la política española va afavorir el desemvolupament de la burgesia i duna economía d tipus capitalista, encara q van haveri diferencies territorials notablesen l’evolucio social i económica del país.
Els territoris dl centre de la península van tendir a l’estancament. No es va diversificar l’estructura social pq linfluencia política i el pes de lanoblesa va seguir sent molt gran. Texit productic era feble.
Les zones periferiques peninsulars van tenir una trajectoria mes dinámica a partir dl desemvolup. D les industries textil i siderúrgica. Vaafavorir dos aspectos: la diponibilitat d ma dobra abndant i lexistencia duna clase empresarial emprenadora sorgida de la burgesia urbana. Va manifestar un tarana politic mes progresista tot i quehabitualment va rebutjar el lliure canvi per emprear-se en el proreccionime tradicional.

Balanç economic i demografic
2/2 s.XIX, la capacitat competitiva de la industria sobre l’artesania tradicional...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Geografia
  • Geografia
  • Geografia
  • Geografia
  • Geografia
  • Geografía
  • Geografia
  • Geografia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS