Grup

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (296 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.-
-Planificar: quan es prepara les classes i les reunions.
-Organitzar: organitza els pressupostos i totes les partides disponibles sobre els seus departaments. També organitza el intercanvi deprofessors.
-Dirigir: dirigeix les tesis doctorals dels professors, motiva els alumnes i es comunica amb altres professors i amb gent externa a la universitat.
-Controlar: controla les partidespressupostàries i tot el relacionat amb les propostes abans esmenades.
2.-
-Alta direcció: és quan controla i dirigeix el seu departament; ha de tenir més desenvolupada l’habilitat conceptual.-Directors mitjos: és directora mitja quan envia la producció científica dels seus professors del departament al vicerectorat.
-Supervisors: quan supervisa els pressupostos i dirigeix les tesis delsprofessors.
-Treballadors no directius: quan imparteix classes als seus alumnes i quan escriu articles. Ha de tenir més desenvolupada l’habilitat tècnica.
3.-
-Rol interpersonal:
* Representant: actuade representant quan ensenya les instal·lacions universitàries i la ciutat als professors de les altres universitats.
* Líder: actua de líder quan ajuda a un altre professor en la seva tesisdoctoral.
* Enllaç: actua d’enllaç quan parla en un funcionari del servei informàtic.
-Rol informatiu:
* Monitor: actua de monitor quan planeja quants professionals del món de l’empresa i de launiversitat poden invitar a la conferència...
* Difusor: fa moltes vegades de difusor; mana les produccions científiques dels seus professors, penja anuncis...
-Rol decisional :
* Empresari:quan decideix i s’arrisca a treure a concurs públic dos places de professor titular, nombrar al president de la comissió...
* Gestor de problemes: quan soluciona el problema del professor i elsoroll
* Asignador de recursos: quan els professors li van presentar propostes de gastos en llibres, material d’oficina,...
* Negociador: quan es reuneix amb l’empresari per a finançar el seu...
tracking img