Humanisme català

Páginas: 2 (414 palabras) Publicado: 7 de noviembre de 2011
L’Humanisme Català
L’Humanisme
Per parlar sobre l’humanisme català, cal situar primer el context històric. Durant tota l’Edat Mitjana és va tenir un pensament teocentrista, es a dir, Déu era elcentre de l’univers. Però a partir de XIV aquesta percepció del món va cambiar i Déu va quedar en segon plà. L’humanisme sorgeix juntament amb el Reneixement cultural, a Itàlia per primer cop.L’humanisme es centra en l’home i va ser un corrent ideològic i artístic que marcava el pas de l’edat mitjana cap el Renaixement. Aquest corrent rebutjava els aspectes medievals i apostava per la culturaclàssica grecollatina.
El terme humanisme prové de la paraula humanista que als segles XV i XVI feia refència a un profesor expert en l’història, poètica, filosofia, gramàtica, etc.
Els humanistes admiravenla cultura clàssica i reivindicaven els valors i les formes d’aquella época com l’intel·ligència, la proporció, l’harmonia, la delicadesa, etc. Aquests consideraven que l’home és la mesura de totesles cosas i que la raó era la única font de coneixement vàlida.
Els humanistes més destacats van ser Petrarca i Bocaccio, que van ser el primers en començar a veure la cultura clàssica amb nous ulls.Com a altres grans pensadors humanistes podem destacar els següents:
* Marco Tulio Cicerón
* Dante Alighieri
* Francesco Petrarca (1304-1374)
* Giovanni Boccaccio (1313-1375)
*Leonardo Bruni (1374-1444)
* Leon Battista Alberti (1404-1472)
* Lorenzo Valla (1407-1457)
* Erasmo de Rotterdam (1469 – 1536)
* Guillaume Budé (1467-1540)
* Juan Luis Vives(1492-1540)

Humanistes i traductors CATALANS:
* Ferrer Sayol
* Antoni Canals
* Felip de Malla
* Ferran Valentí

Antecedents de l’humanisme català
El monarca vigent en l’época era PereI el Cerimoniós, a qui li interesava molt la literatura, això va ajudar al fer que augmentessin les traduccions i els textos literaris d’influència clàssica no van trigan en aparèixer.
Les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Humanisme
  • humanisme
  • Humanisme
  • Catalán
  • catala
  • Català
  • Catalan
  • català

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS