Humanisme català

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (414 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’Humanisme Català
L’Humanisme
Per parlar sobre l’humanisme català, cal situar primer el context històric. Durant tota l’Edat Mitjana és va tenir un pensament teocentrista, es a dir, Déu era elcentre de l’univers. Però a partir de XIV aquesta percepció del món va cambiar i Déu va quedar en segon plà. L’humanisme sorgeix juntament amb el Reneixement cultural, a Itàlia per primer cop.L’humanisme es centra en l’home i va ser un corrent ideològic i artístic que marcava el pas de l’edat mitjana cap el Renaixement. Aquest corrent rebutjava els aspectes medievals i apostava per la culturaclàssica grecollatina.
El terme humanisme prové de la paraula humanista que als segles XV i XVI feia refència a un profesor expert en l’història, poètica, filosofia, gramàtica, etc.
Els humanistes admiravenla cultura clàssica i reivindicaven els valors i les formes d’aquella época com l’intel·ligència, la proporció, l’harmonia, la delicadesa, etc. Aquests consideraven que l’home és la mesura de totesles cosas i que la raó era la única font de coneixement vàlida.
Els humanistes més destacats van ser Petrarca i Bocaccio, que van ser el primers en començar a veure la cultura clàssica amb nous ulls.Com a altres grans pensadors humanistes podem destacar els següents:
* Marco Tulio Cicerón
* Dante Alighieri
* Francesco Petrarca (1304-1374)
* Giovanni Boccaccio (1313-1375)
*Leonardo Bruni (1374-1444)
* Leon Battista Alberti (1404-1472)
* Lorenzo Valla (1407-1457)
* Erasmo de Rotterdam (1469 – 1536)
* Guillaume Budé (1467-1540)
* Juan Luis Vives(1492-1540)

Humanistes i traductors CATALANS:
* Ferrer Sayol
* Antoni Canals
* Felip de Malla
* Ferran Valentí

Antecedents de l’humanisme català
El monarca vigent en l’época era PereI el Cerimoniós, a qui li interesava molt la literatura, això va ajudar al fer que augmentessin les traduccions i els textos literaris d’influència clàssica no van trigan en aparèixer.
Les...
tracking img