Ingisch

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (280 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. It’s his umbrella. | |
| _______________ has an umbrella. |
a) She | b) He | c) They |
| | |
2. It’s their dog. | |
| _______________ have a dog. |
a) We | b)She | c) They |
3. It’s my pencil | |
| _______________ have a pencil. |
a) I | b) He | c) We |
4. It’s our house. | |
| _______________ have a house. |
a) We |b) They | c) He |
5. It’s your car. | |
| _______________ have a car. |
a) She | b) He | c) You |
6. Those are your flowers. | |
| _______________ has flowers. |a) You | b) She | c) We |
7. It’s her jacket. | |
| _______________ has a jacket. |
a) They | b) He | c) She |
8. It’s yours. | |
| _______________ bought this forus. |
a) She | b) He | c) They |
9. This book is mine. | |
| _______________ have a book. |
a) It | b) I | c) She |
10. It’s our menú. | |
| _______________ havea menú. |
a) It | b) She | c) We |
11. These are your seats. | |
| _______________ |
a) She | b) He | c) They |
12. It’s his umbrella. | |
| _______________has an umbrella. |
a) She | b) He | c) They |
13. It’s his umbrella. | |
| _______________ has an umbrella. |
a) She | b) He | c) They |
14. It’s his umbrella. | || _______________ has an umbrella. |
a) She | b) He | c) They |
15. It’s his umbrella. | |
| _______________ has an umbrella. |
a) She | b) He | c) They |
16.It’s his umbrella. | |
| _______________ has an umbrella. |
a) She | b) He | c) They |

17. It’s his umbrella. | |
| _______________ has an umbrella. |
a) She | b) He |c) They |
18. It’s his umbrella. | |
| _______________ has an umbrella. |
a) She | b) He | c) They |
19. It’s his umbrella. | |
| _______________ has an umbrella. |...
tracking img