Inside job

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1166 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Qui consideres més culpable de la crisi financera internacional? Per què (dóna arguments)?
Qui consideres menys culpable de la crisi financera internacional? Per què (dóna arguments)?

Penso que els principals culpables de l’actual crisi financera internacional que estem vivint són els grans executius de les grans empreses i les entitats financeres, que tots dos juntament buscaven elsseu pròpi interès i no un interès comú bo per tots els ciutadans.

Segons el meu punt de vista crec que els menys culpables són els ciutadans, ja que aquests desconeixen totes les conseqüències que podia comportar tot aquest boom, de totes maneres ells es van endeutar per sobre de les seves possibilitats confiant amb un sistema financer i confiant també amb les empreses asseguradores, (entrealtres) però aquestes només miraven pels seus pròpis interessos i per tant els que en surten més perjudicats des del meu punt de vista són els ciutadans, que van ignorar les conseqüències que tot això els hi podria comportar a la llarga, i no es van informar.

2. Caldria processar judicialment els alts càrrecs financers (per la pròpia pràctica financera, per consum de sexe i drogues ambtargetes de crèdit a càrrec de l'entitat financera...)?

Jo penso que si que se’ls hauria de processar judicialment ja que ells ja coneixien el que tot això podia comportar a nivell mundial, però no en van fer ni més ni menys ja que l’únic que van mirar van ser els seus propis interessos.
Sobre el consum de drogues i prostitució amb targetes de crèdit a càrrec de les entitats financers penso que se’lshi va escapar de les mans i que no ho haurien d’haver fet, i que això des del meu punt de vista ha d’estar clarament castigat i sancionat. Ja que no trobo que sigui una cosa ètica. Ningú parla de que no puguin fer res, al ser una imatge pública, però si que si ho fan ho facin amb els seus diners, i no amb targetes bancàries.

3. Hi hauria d'haver incompatibilitat legal en defensar des decàtedres de les Universitats de Columbia i Harvard les pràctiques dels financers i cobrar primes astronòmiques de les mateixes entitats financeres?

Jo penso que sí que hi hauria d’haver incompatibilitat, penso que si els càtedres d’aquestes universitats defensen aquestes posicions polítiques és perquè els mateixos directius financers són els que compren les paraules dels catedràtics amb enormesquantitats de milions i com a conseqüència diuen el que els altres volen sentir.

4. Semblances i diferències entre la gran depressió del 1929 i la crisi financera internacional actual.

La principal característica que fa que aquestes dues crisis siguin semblants és el tipus d’interès, que està fixat molt i molt baix. El fet de que hi hagi un interès extremadament petit provoca que les empresesi famílies puguin endeutar-se molt per sobre de les seves possibilitats i a la llarga que no estalviïn gens, això provoca que en moments de recessió, com el que estem vivint la gent no pugui continuar pagant les hipoteques que pagava fa uns anys endarrere, i a més a més l’excés de consum i la manca d’estalvi fa que ara tampoc es pugin permetre el luxe de mantenir el nivell de vida que s’haviatingut.
A més a més els sous també han disminuït ja que la gent ha hagut de deixar de consumir a causa de la gran quantitat de diners que ha de pagar per mantenir les seves hipoteques,.
Moltes empreses han fet fallida, i les que no ho han fet no es poden permetre pagar grans quantitats de salari als seus treballadors, per tant no hi ha massa feina.
El deute públic exterior també és una semblança deles crisis, ja que els Estats destinen diners a realitzar obres públiques que a la llarga no acaben de ser productives.

5. Alan Greenspan, l'anterior president de la Reserva Federal, culpabilitza l'estalvi xinès de la baixada del tipus d'interès i, per tant, de la crisi. Hi estàs d'acord? Raona-ho.

Des del meu punt de vista, penso que aquesta afirmació és falsa, ja que crec que no...