Instituto

Páginas: 3 (508 palabras) Publicado: 22 de febrero de 2011
Nom: Naila Gil
Jèsica Imberti

Curs: 2010/2011
2n Trimestre
1. Què és una cèl·lula mare?
Les celules mare són les cèl·lules primordials no diferenciades que retenen l'habilitat dediferenciar-se en altres tipus cel·lulars. Aquesta habilitat els permet d'actuar com a un sistema reparador per al cos, substituint altres cèl·lules mentre l'organisme encara és viu.

Quins tipus hi ha?segons la capacitat de regeneració de les cèl·lules podem distingir quatre tipus diferents de cèl lules mare:

-Cèl·lulaula mare totipotent: és aquella cèl.lula mare que pot créixer i formar unorganisme complet. És a dir, poden formar tot tipus mòbils. El cas de cèl·lula mare totipotent per excel.lència és el zigot, format quan un òvul és fecundat per un espermatozoide.

-Cèl·lula marepluripotent: és aquella cèl.lula mare no pot formar un organisme complet, però pot formar qualsevol altre tipus de cèl lula. És el cas de les cèl·lules mare embrionàries.

-Cèl·lules mare multipotents: sónaquelles cèl·lules mare que només poden generar cèl lules de la seva pròpia capa o llinatge embrionari d'origen.

-Cèl·lules mare unipotents: Són aquelles que poden formar únicament un tipus decèl·lula particular.

Quina és la importancia de la seva utilització?
Es pot aprofitar l'espectacular força natural d'aquestes cèl·lules mare embrionàries per curar moltes malalties diferents.

2.Diferents tipus de cèl·lules mare, i problemas ètics que pot presentar el seu ús.

Cèl·lules mare enbrionaries i Adultes:

-Cèl lules mare embrionàries: són aquelles cèl lules mare que es troben enl'embrió, quan aquest encara no està completament format. De moment no tenen una aplicació mèdica directa.

-Cèl·lules Adultes: són aquelles cèl·lules mare no diferenciades que tenen la capacitat de'clonar' i crear còpies de si mateixes per regenerar òrgans i teixits.

Problemes Etics:
Des del punt de vista ètic, s'ha argumentat que l'ús de les cèl·lules mare embrionàries humanes implica la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • instituto
  • instituto
  • instituto
  • Instituto lo
  • INSTITUTO
  • INSTITUTO
  • Instituto
  • Instituto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS