L1Ac3 T - Tasca Final Del Sector Agrari A Catalunya

TASCA / LLIURAMENT 1: SO5 Geografia 2 ESTUDI AGRARI DE LES COMARQUES CATALANES D'INTERIOR

1. En primer lloc, observa atentament aquest mapa de Catalunya, on es representa la superfície
total enhectàrees d'explotacions agrícoles. Fes després dues llistes: escriu una llista amb el nom de les comarques que tenen menys de 25.000 ha de superfície agrícola i una altra amb el nom de les comarquesque tenen més de 100.000 ha.Pots ajudar-te de la següent activitat d'aprenentatge per aprendre a situar les comarques catalanes.

• •

MENYS DE 25.000 HA. : Pla de l'Estany, Maresme, Barcelonès,Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès i Tarragonès. MÉS DE 100.000 HA. : Pallars Subira, Pallars Jussa, Alt Urgell, Berguedà, Noguera i Segrià.

2. Creus que les comarques amb més explotacionsagrícoles estan situades més cap a l'interior
de Catalunya o més cap a la costa catalana? Raona la teva resposta i digues quines poden ser les causes. Crec que les comarques amb més explotacions agrícolesestan situades a l'interior de Catalunya. A les comarques d'interior l'activitat economica gira al voltant de l'agricultura, la ganaderia i la industria, mentres que a les de la costa gira en torn del'industria, el comerç i el turisme. Factors com el clima o la qualitat del sòl poden ser les causes. Tanmateix, l'extensa urbanització del litoral pot haver sigut un factor amb moltíssim pes.

3.Consulta la part teòrica o de lectura d'aquestes dues presentacions:
-Les comarques d'interior, -Les comarques litorals o costaneres (a més d'exercicis autocorrectius, trobaràs força informació), tambéincloses en els materials d'estudi sobre les comarques d'interior i les costaneres o litorals. Després assenya-la amb una creu les següents característiques comarcals, segons pertanyin a comarquesd'interior o a comarques litorals:

Característiques comarcals -La majoria d'aquestes comarques es troben a la Depressió Central -Les temperatures són suaus i amb fortes tempestes a la tardor -Són...
tracking img